شنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۰

باز هم بگوییم

هر چند کلیشه ای و تکراری شده ولی شوربختانه «خودباوری» یکی از نقاط قوت ما ایرانیان نیست. پس چاره ای نیست جز این که هر از چند گاهی به خودمان و به هم میهنانمان یادآوری کنیم


شمار دانشمندان ایرانی آنقدر زیاد هست که هیچ کس نمیتواند برتری ایرانیان را در دانش رد کند . رازی ، غیاث الدین کاشانی ، خوارزمی ، ابن سینا ، خیام ...

، در دوران های پیش ایرانیان نخستین قومی بودند که باتری های امروزی اسیدی رو اختراع و کشف کردند


و نخستین قومی که دستگاه های دلپذیرسازی هوا (تهویه مطبوع) یا
airconditioning

را اختراع کردند


یکی از نخستین ملت هایی که دانشگاه های پزشکی نو و امروزی را پایه گذاری کردند

از نخستین قوم هایی که قانون های امروزی کار و روابط کارفرما و کارگر رو پایه گذاری کردند
و برده داری رو باطل و منسوخ کردندابن سینا نخستین دانشمندی بود که به مفهوم اندازه حرکت پی برد


و خوارزمی نخستین ریاضیدانی که جبر را پایه گذاری کرد


مطالعات ژنتیکی ملت های مختلف نشان داده که حتا با وجود حمله های نظامی ، میراث ژنتیکی یک ملت به طرز قابل ملاحظه ای در طول سد ها سال یکسان می ماند1
ما همان مردم هزارسال پیش هستیم ، ما همان مردمی هستیم تمام این پیشرفت ها و دست آوردها رو داشتند . ما میتوانیم به مقام شایسته خود در دنیا دست یابیم


ما می توانیم


1. http://www.insideassyria.com/archive/5/messages/15758.html


۱ نظر:

me گفت...

Unfortunately I have given up on Iran and I feel so bad about this surrender. I would love to come back and be that optimistic idealist person, who said we can change anything in Iran, if we want!

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.