یکشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۴

ما و آنها

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دنیایی زندگی می کنیم که در آن یک رقابت تنگاتنگ در جریان است. در واقع نه تنها یک رقابت که در هر سپهری و در هر زمینه ای رقابتی هست در هر مسابقه ای برندگانی و بازندگانی هستند. 
باید به یاد داشت که نه برنده بودن همیشگی است و نه بازنده بودن که گفته اند گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. 

وقتی با کشوری یا منطقه ای روبرو میشویم که ازما در بعضی عرصه ها جلو افتاده، واکنش های گوناگونی میتواند رخ دهد.

یک - جا خوردگی
: در این جا ما یکه می خوریم و از این که آنها از ما پیشی گرفته اند، احساس پستی ناگهانی به ما دست می دهد

دو - انکار، دشمنی و کینه توزی
: گاهی اصل قضیه را انکار می کنیم، و از راه دشمنی و کینه توزی وارد می شویم احساس کوچکی ما، ما را از اندیشیدن و واقع نگری باز می دارد.

سه - ستایش بیش از اندازه:
  قلم فرسایی می کنیم که آنها چنین و چنانند.

چهار تقلید کورکورانه و سطحی:
در صدد آن بر می آییم که هر چه آن ها هستند، ما دست کم شبیه آن را درست کنیم
به این خیال که اگر شهرمان شبیه آن ها بشود یا لباس ما شبیه آنها بشود،یا زبان ما شبیه آن ها بشود مشکل را حل کرده ایم.

پنج - خودزنی و عیب جویی بیش از اندازه :
  در پی عیب جویی از خود بر می آییم، هر رفتاری را زیر ذره بین می گذاریم و می گوییم که این دلیل پسرفت ما و پیشرفت آنهاست، بی اینکه حتا ذره ای در درست و راستی و حقیقت این واکاوی به ظاهر اندیشمندانه و در واقع تهی و پوچ شک کنیم

شش - ناامیدی:
با دیدن پیشرفت های رقیب، به کلی از خود قطع امید می کنیم و به زندگی بخور و نمیر راضی می شویم.

هفت - تقلید گام به گام :
شاید قدری بیشتر اندیشه و مطالعه کنیم، و با آگاهی از مسیر آنها، سیصد سال به عقب بر گردیم، و تلاش کنیم که مسیر آنها را از سیصد سال پیش به اینطرف گام به گام دنبال کنیم.


خواننده می تواند، با قدری اندیشیدن و بررسی پی ببرد، که هیچیک از واکنش های بالا مشکل فاصله میان ما و آنها را حل نمی کند، حتا اگر خود را وقف واکنش هفتم کنیم، اگر کار و تلاش ما ده برابر یا بیشتر آنها نباشد، این احتمال هست، که تا وقتی خودمان را به امروزِ آنها برسانیم، آنها در جایی باشند که هنوز فراسوی ماست.

تنها راه درست راهی است که در آینده می تواند این فاصله را از میان ببرد. نه تنها در واقعیت، بلکه در پندار هم.
چه بخش بزرگی از این عقب افتادگی در اندیشه ماست و ما نه تنها باید فاصله واقعی را از میان ببریم بلکه باید، آن شکافی که ما گمان می کنیم داریم و تبلیغات استادانه غرب به ما قبولانده نیز در اندیشه و پندار خود از میان ببریم.

در این راه، باید از گزافه گویی و راه گزافه رفتن خودداری کرد، چرا که گنجینه های ما بی کران نیستند، و زمانی که داریم بی نهایت نیست.

در این باره بیشتر در همین جا مطالبی خواهیم آورد
شطرنج و تخته نرد.
در روزگاری که فرهنگ ما ایرانیان دستخوش بازی باختریان گردیده ، بد نیست مردم به یاد بیاورند که روزگاری ما بازی های سرگرم کننده به میان می آوردیم.
داستان در نهادن شطرنج در شاهنامه (۱) به شیوایی و زیبایی آمده، که زمانی خسرو انوشه روان فرستاده ای به پادشاه هند فرستاد و از او باژ خواست، در برابر این درخواست پادشاه هند فرستاده ای می فرستد
و فرستاده پادشاه هند با خود یک تخته بازی شطرنج می آورد و در خواست می کند که پادشاه نام، جایگاه و حرکت هر مهره ای را دریابد و به او بگوید و اگر چنین کرد، او به پادشاه ایران باج خواهد داد.
و اگر دانشمندان ایران زمین را یارای پاسخ به این تاو را نباشد، نه تنها نباید از هند باژ و ساو بخواهند بلکه باید به آنها باژ نیز بدهند.
پادشاه ایران از او یک هفته زمان می خواهد و موبدان و دانشمندان ایران زمین را به یاری فرا می خواند، از آن میان بزرگمهر پیش می آید و می گوید که او شطرنج را به جای خواهد آورد و پس از یک روز و یک شب، بازی را در می یابد و مژده به پادشاه می فرستد سپس پادشاه همه را فرا می خواند و در برابر آن هندی و همه موبدان، بزرگمهر بازی را آشکار می کند.
اما بزرگمهر به این در نمی ماند، بلکه تخت نرد را به اندیشه می آورد.
پادشاه ایران آن هندی را می خواند و نامه ای به پادشاه هند می نویسد و درخواست می کند که این بار هندیان تخت نرد را به جای آورند، و اگر نتوانند باید باژگزار ایران شوند.
زمانی که این سخن به پادشاه هند می رسد، روی پادشاه هند زرد می گردد و هفت روز زمان می خواهد و همه برهمنان و اندیشمندان را فرا می خواند، اما تا روز نهم کسی نمی تواند از این بازی سر در آورد، در این هنگام بوذرجمهر سر می رسد و می گوید که زمان به پایان رسیده و بیش از این شاهنشاه ایران را نمی توان منتظر نگه داشت و در برابر همه، بازی را آشکار می کند، سپس همه برهمنان او را با پرسش هایی به چالش می کشند و او همه آنها را پاسخ می گوید
ازو خیره شد رای با رای‌زن - ز کشور بسی نامدار انجمن
همه مهتران آفرین خواندند - ورا موبد پاک دین خواندند
ز هر دانشی زو بپرسید رای - همه پاسخ آمد یکایک به جای
خروشی برآمد ز دانندگان - ز دانش پژوهان وخوانندگان
که اینت سخنگوی داننده مرد - نه از بهر شطرنج و بازی نرد
نه تنها بزرگمهر چالش پادشاه هند را پاسخ می گوید بلکه ، او را در رزمگاه اندیشه به زانو در می آورد و در بازی خودش بازنده می سازد.
به راستی چه جایگاهی برای ایران و ایرانی می توان دید، اگر ایرانی به خود آید، و خود را در برابر دیگران نبازد؟
و نه تنها این بازی نوآورانه بود،بلکه در زمینه روابط میان کشوری نقش مهمی بازی کرد و آبرو و سربلندی ایران را به همراه آورد.
(۱) http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/anooshirvan/sh6

جمعه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۳

نوروز بر شما فرخنده باد


نوروز بر شما فرخنده باد

 شعر از فردوسی ، خط نویسی از
http://tahrirgar.com

چهارشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۳

استر و پوریم، از افسانه بابلی تا تبدیلش به تاریخ قوم یهود!

امروز میزبان گفتاری از گروه خلیج فارس هستیم
که نادرستی و خیالی بودن داستان استر و پوریم را نشان می دهد.
به ویژه آنکه در تاریخ هایی که از یونانیان و بابلیان به ما رسیده این داستان هیچ پشتیبانی نشده، و تنها بن مایه این داستان همان کتاب هایی است که یهودیان برای خود نوشته اند:


استر و پوریم، از افسانه بابلی تا تبدیلش به تاریخ قوم یهود!
Persian Gulf
از قدیم گفته اند، اگر دروغی را برای خود بارها و بارها تکرار کرده و بخود بقبولانید که حقیقت است، بتدریج آن دروغ، مبدل به یک واقیعت خواهد شد! یکی از این دروغ های بزرگ در تاریخ که امروزه برای بسیاری مبدل به واقیعت شده است، داستان "استر و پوریم" است، که در اصل یک افسانه بابلی بوده و در سده یکم پیش از میلاد وارد متون مذهبی و برای کلیمیان جهان مبدل به یک رخداد تاریخی و واقیعت شده است و حتی آرمگاهی که بنام استر و مردخای در همدان وجود دارد، در زمان ایلخانیان بنا شده و بطور کل جعلی و ساختگی می باشد!
بیگمان بسیاری بویژه ایرانیان از افسانه ی "استر و پوریم" که مبدل به یک رخداد تاریخی شده است آگاه می باشند، که ما در اینجا چکیده آنرا ذکر می کنیم و سپس با بهره وری از پژوهش های باستانشناسان و تاریخنگاران نامی جهان، نشان خواهیم داد، که این یک افسانه ی بابلی بوده که برخی با تکرار آن، این افسانه را مبدل به یک واقیعت تاریخی ساخته اند؛ بگفته ای ساده تر، نه زنی بنام "استر" وجود خارجی داشته است که روسپی دربار و مورد علاقه خشاریارشاه شود، نه "هامان" وزیر و نه "مردخایی" در کار بوده و مهمتر، "پوریم" هرگز رخ نداده است!
.
داستان استر و پوریم براساس کتاب 'تنخ' [تورات عبری]
"کتاب اِستِر" که بخشی از 'کتاب تنخ' یا 'تورات عبری' است، داستانی را می گوید که در آن شاهنشاه ایران بنام 'اخشورش' ("اهشوارش" در عبری)، که بسیاری آنرا خشاریارشا (فرزند داریوش بزرگ و نوه دختری کورش بزرگ) می دانند،[1] همسر خود بنام 'وشتی' را طلاق داده و در زمان جستجو برای همسری تازه که شایستگی ملکه گی شاهنشاهی او را داشته باشد، به دختری یتیم و بی سرپرست عبری بنام اِستِر بر میخورد، که تحت سرپرستی عمویش، مردخای، زندگی می کرده است! بنابر کتاب استر (۱۱:۲)، مردخای که یکی از خادمین دربار خشایارشا بوده است، به استر سفارش می کند تا نژاد و دین خود را از شاهنشاه پنهان نگاه دارد تا بتواند ملکه ایران شود.
کتاب استر ادامه میدهد، که استر پس از به همسری خشایارشا در آمدن و ملکه شدن، مردخای نیز مشاور شاهنشاه میشود، ولی نخست‌وزیر دربار هخامنشی، که یک فرد غیرایرانی، از سرزمینی [ناشناخته] بنام Agagite (یاجوج!) بوده است، با مردخای سر دشمنی را می گذارد، زیرا مردخای از سجده کردن به او خودداری کرده بوده است (کتاب استر۳:۵). هامان پس از توهین مردخای، در صدد برمی آید تا همه یهودیانی که در قلمرو شاهنشاهی ایران می زیستند را قتل‌عام کند! برای این امر، به خشایار شا می گوید که یهودیان قصد شورش بر ضد او و شاهنشاهی را دارند و خشایار به او پروانه کشتار همه یهودیان را می دهد! هامان فرستادگانی به تمام ساتراپی ها (استان ها) ایران می فرستد و دستور می دهد تا در روز ۱۳ آدار همه ی یهودیان کشته شوند!
مردخای زمانی که از فرمان‌ خشایارشا و هامان آگاهی یافت، از استر می خواهد که در نزد پادشاه برای یهودیان میانجی‌گری نماید. استر به شاهنشاه اعتراف می کند که خود او یک عبری و دینش یهودی است و هامان قصد دارد همه یهودیان را در شاهنشاهی ایران قتل عام کند، بخاطر آنکه مردخای به او سجده نکرده است! چون شاهنشاه به این دروغ و دسیسه هامان پی‌ می برد، به خشم آمده و دستور می دهد که بجای کشتن یهودیان، هامان، خانواده‌ او و افراد قومش را بکشند. بر اساس کتاب استر، در شهر شوش، هامان بهمراه ۵۰۰ تن از جمله ده تن از پسرانش کشته و به درخواست استر، پیکرهای مرده آنان در سراسر شهر به دار آویزان میشوند!
.
چرا این داستان دروغ است؟!
پیش از پرداختن به ریشه این افسانه، علت اینکه این داستان نمیتوانسته است در زمان خشایارشا و حتی در ایران هخامنشی رویداده باشد، بقرار زیر می باشد:
۱ - در میان ملل باستان که انگشت شمار می باشند، از جمله در ایران هخامنشی، ازدواج های شاهنشاهان و خاندان سلطنتی، 'خونی' و 'سیاسی' بوده است و حتی تا یکصد سال پیش در بسیاری از جوامع که سامانه سیاسی آنها پادشاهی بوده از جمله کشورهای اروپایی، این سنت ادامه داشته است!
ازدواج های 'خونی'، بخاطر مستحکم ساختن روابط خانوادگی، از جمله ازدواج داریوش بزرگ با 'اوتَئوثَه' (آتوسا)، دختر کورش بزرگ، که نتیجه آن خشایارشا و ملکه ایران بوده است؛ و ازدواج های سیاسی، دوباره همانند ازدواج های داریوش بزرگ، که با برخی از دختران شش تنی که او را به پادشاهی رساندن یاری کرده بودند، را می توان نمونه آورد. پس خشایارشا، نیز از این سنت مستثنی نبوده است و نمیتوانسته است که یک دختر ناشناس که حتی اصلیت عبری و یهودی بودنش بر او پنهان بوده، به همسری خود برگزیده و به ملکه گی شاهنشاهی هخامنشی در آورد! براساس این داستان، استر درحقیقت یک دختر بی نام و نشان یا به بگفته عوام "بی سرپا" یا بی اصل و نسب بوده است و در عقل هیچ انسان عاقلی نمیتواند بگنجد که شاهنشاه تنها امپراتوری جهان، بدون آگاهی از اصل و ریشه ملکه آینده با او ازدواج کرده و نیز بزرگان نظامی و کشوری (خاندان های پارسی و مادی) برضد او نشورند!
۲ - خشایارشا اگر امروز زنده بود او را یک نژاد پرست میخواندند! خشایارشا، همانند پدر خود به پارسی بودن و ایرانی/آریایی نژاد بودنش افتخار می ورزید و در سنگنبشه های نقش رستم (DNa.14)، تخت جمشید (XPh.13) و شوش (DSe.13) که هنوز بجای مانده است، اینگونه خود را معرفی میکند:
" . . . من یک پارسی هستم، فرزند یک پارسی؛ من یک ایرانی، متعلق به نژاد ایرانی (آریایی) هستم![2]
اکنون شاهنشاهی که تا به این اندازه بر پارسی بودن و ایرانی/آریایی نژاد بودن خود تکیه کرده و تعصب می ورزد، به هیچ رویی نمیتوانسته بپذیرد که ملکه شاهنشاهی و مادر فرزندانش، یک غیر ایرانیِ، و آنهم بی اصل و ریشه باشد - بویژه آنکه هرودوت گزارش می دهد که شاهنشاهان هخامنشی همسران خود را از میان هفت خاندان پارسی بر می گزیده اند![3]
۳ - هیچکدام از تاریخنگاران که هم زمان با هخامنشیان می زیستند و درباره هخامنشیان بطور مفصل نوشته اند، از جمله هرودوت، کتزیاس، پلوتارک و گزنفون، هیچکدام هیچ اشاره ای به چنین ملکه ای یا رخداد دستور کشتار یهودیان و غیره نکرده اند و نام ملکه ایران و همسر خشایارشا، که مادر اردشیر یکم بوده است را 'آمستریس' ('آماستری'، بچم 'زن نیرومند') دختر 'اتانس' (هوتن) ضبط نموده اند.[4]
۴ - هیچ اشاره ای به استر، مردخای و رویداد پوریم در تورات عهد عتیق نشده است. نیز نویسنده کتاب استر ناشناخته و این متن برای نخستین بار در حدود ۱۵۰ پیش از میلاد وارد متون مذهبی یهودی میشود![5]
۵ - هامان، یک غیرایرانی از سرزمین "ماجوج" که تا به امروز روشن نیست در کجا واقع بوده، نمیتوانسته نخست وزیر خشایار و شاهنشاهی هخامنشی بوده باشد! ساختار سیاسی و نظامی شاهنشاهی هخامنشی و بزرگان کشوری و لشکری بدون استثا ایرانی نژاد، بویژه از دو قوم پارس و ماد بوده اند. البته بدون هیچ گمانی مشاورین غیر ایرانی ساکن شاهنشاهی در دربار هخامنشیان بوده اند تا شاهنشاه را در مورد مسایل سرزمین های خود آگاه سازند، ولی اینکه یک غیر ایرانی نخست وزیر شاهنشاهی شود، این ادعا بدان اندازه مضحکانه است، که کسی مدعی شود ملکه ویکتوریا که امپراتوری بریتانیا را بنا گذاشت، یک هندی را نخست وزیر کشورش ساخته بوده است - هرچقدر هم شایسته این مقام بوده باشد (بگذاریم که انگلیسیها در زمان ویکتوریا هندی ها را انسان بشمار نمی آوردند!)
.
اصل و ریشه این داستان
در اینکه استر، هامان، کشتار یهودیان و پوریم یک افسانه بوده و هیچ پایه اساس تاریخی نداشته است، اکثر تاریخشنسان نامی جهان، با یدگیر در این باور همسو و همراه می باشند، ولی درباره ریشه و اصل این افسانه و نیز در چه زمانی کتاب استر نگاشته شده است، باورهای گوناگونی وجود دارد.
‍'امیلی کورت' (Amélie Kuhrt) هخامنشی شناس آلمانی مقیم بریتانیا که یک اروپامحور است و برخی بر این باورند که او یک ایرانستیز و پان-هلنیستی می باشد[6]، بر این باور است که کتاب استر در دوره سلوکیان نوشته شده است، زیرا تصویری که از دربار هخامنشی در کتاب ارائه استر داده شده است، همانند با آن چیزی است که در نوشته‌های یونانی دیده می‌شود.[7] ولی 'شائول شاکد' استاد ارشد دانشگاه عبری اورشلیم و پژوهش‌گر رشته تاریخ یهودیت، زبان پهلوی و فرهنگ باستانی ایران، بر این باور است که این کتاب در زمان اشکانیان و سده دوم یا سوم پیش از میلاد توسط یک یهودی ایرانی یا بابلی نوشته شده است.[8] پروفسور ویلیام دیویس در کتاب تاریخ یهودیت دانشگاه کمبریج، نویسنده کتاب استر هیچگونه آگاهی از چگونگی جغرافیایی کاخ شاور در شوش و نیز مسایل سیاسی دربار ایران هخامنشی را نداشته‌ است و بخاطر این اشتباهات کل کتاب زیر پرسش میرود. او بر این باور است که انگیزه نگارش کتاب استر بدان شوند (علت) بوده تا پوریم، که یک جشنی کهن بوده است را توجیه و جنبه یهودی بدان بخشد![9] و بهترین واشکافی را پرفسور سموئل کندی درباره کتاب می‌نویسد:[10]
"کتاب استر سرشار از اندیشه‌ها و تصوراتی است که از ادبیات اساطیری بابل سرچشمه گرفته است. چرا که اندیشه غلبه یک زن بر پادشاه بیگانه بیشتر با روحیه بابلیان سده پنجم پیش از میلاد مناسبت دارد تا با تفکر یهودی. علاوه بر این، نام هیچ یک از قهرمانان کتاب استر یک اسم واقعی یهودی نیست. به استثنای شاه اخشورش (خشایارشا) بقیه، نام خدایان بابلی و عیلامی دارند. نام استر معادل «ایشتار» است. بانوی قهرمان داستان حتی در باب دوم، آیه هفتم، هدسه خوانده می‌شود که از القاب خاص رب‌النوع بابلی است. استر و مردخای بابلیانی هستند که نقاب یهودی به چهره زده‌اند. دشمن آنها، هامان می‌توان بر مبنای زبانشناسی با هوما یک خدای عیلامی برابر دانست. وشتی، ملکه پارس هم، به همین ترتیب، می‌توان با مشتی یک رب‌النوع عیلامی تطبیق داد. از این رو کندی معتقد است اساس کتاب استر در عهد عتیق، یک افسانه بابلی قرن پنجمی است می‌باشد که کشمکش مرافعه مردوخ و ایشتار را با اخشورش بیان می‌کند. همانندی‌ها هم آن قدر زیاد است که نمی‌توان آن را بر تصادف حمل کرد.
از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۶ حدود یکصد قطعه از طومارهای بحرالمیت در قمران یا اسفار متعدد عهد عتیق یافت شده‌اند، همگی به جز کتاب استر با عهد عتیق تطابق دارند. تومار بحرالمیت مربوط به گروه اسنیان از یهودیان است که هم اکنون ترجمه این مخلوطات نیز به چاپ رسیده و دسترس همگان است. دیگر آنکه در عهد جدید، هیج نقل قول یا اشاره‌ای به کتاب استر نشده است."
همچنین، بین النهرین شناس و یهودی شناس آمریکایی بنام پرفسور آمریکایی 'رابرت ج. لیتمن' (Robert J. Littman)، که به طور مفصل در اصل و ریشه داستان استر پژوهش کرده است، پژوهشهایش همانند سموئل کندی است! او نیز پس از مطالعه و بررسی متون بابلی/اکدی به این نتیجه رسیده است که داستان استر در حقیقت یک داستان بابلی بوده است.[11] البته بایستی اذعان داشت که نخستین پژوهشگری که بر بابلی بودن افسانه استر آگاه شد، میانرودان شناس آلمان 'یوهنسن' بوده است که دیگر پژوهشگران نامی کار او را ادامه داده اند.[12]
نیز پژوهش های 'تئودور گَستر' (Theodore Gaster) یهودی شناس آمریکایی نشان میدهد، که جشن پوریم در حقیقت "جشن نوروز" ایرانیان بوده است که یهودیانی که بابل و قلمرو شاهنشاهی هخامشنی میزیستند، آنرا پذیرفته و بخشی از سنت و آداب و رسوم خود ساخته بودند ولی در سده های دیرتر، نویسنده کتاب استر، با بهره گیری از افسانه بابلی، بدان رنگ یهودیت بخشیده تا آنرا یک جشن خالص عبری سازد! دقیقا همان کاری که مسیحیان با کریسمس که یک آئین میترایی و زادروز میترا بوده است، انجام داده و با افسانه سازی مدعی می شوند که عیسی در ۲۴ دسامبر زاده شده بوده است؛ و یا یک سنت دیرنیه کشاورزی هندوایرانی را که مردمان عبری مبدل به یک مراسم یهودی ساخته و آنرا "پسح" (Passover) نامگذاری کرده اند![13]
.
آرامگاه خیالی استر و مردخای در همدان!
در شهر همدان آرامگاه یا بُقعه ای بنام "اِستِر و مردخای" وجود دارد که جزء مهم‌ترین زیارتگاه های یهودیان ایران بشمار میرود، ولی یهودیان غیر ایرانی این سنت را باور ندارند و در تلمودهای بابلی یا اورشلیمی هم اشاره ای به این ساختمان نشده است!
باستان شناس نامی آمریکایی ارنست هرتسفلد پس از بررسی بر روی این ساختمان، کهنترین بخش این ساختمان را زیرزمین آن شناسایی کرده و آنرا به دوران ایلخانیان نسبت داده بود. او نیز این ساختمان را در آرامگاه بودن استر و مردخای را رد کرده است.[14] این گمان وجود دارد که این ساختمان در زمان ایلخانیان و صدارت رشیدالدین فضل‌الله همدانی، وزیر یهودی ایلخانیان ساخته شده باشد.
در پایان پرفسور بیکرمن در کتاب خود بنام "چهار کتاب عجیب و غرب انجیل" یادآورد میشود، که استر و مردخای و هامان، قهرمانان افسانه ای همچون افسانه های هزار و یکشب هستند و تنها رنگ یهودیی این افسانه اینست که مردخای یهودی خوانده شده و نبایستی این افسانه یا رمان را جدی گرفت![14]
نوشته ادمین خلیج فارس*
اگر بیـنی که نابیــنا و چاه است - اگر خاموش بنشینی گناه است!
اشتراک گذاشتن = روشنگری و روشنسازی = بیداری و رهایی از اسارت
خواهشمندیم به اشتراک بگذارید.
یاری نامه (منابع، ارجاعات و توضیحات)
________________________________
1 - Law, G. R. "Identification of Darius the Mede", USA: Ready Scribe Press (2010), pp. 94–96.
2 - Dr Oric Basirov, "The Origin of the Pre-Imperial Iranian Peoples", CAIS SOAS (http://www.cais-soas.com/…/Oric.…/origin_of_the_iranians.htm).
3 - Herodotus, Histories III, 84
4 - Herodotus, vii. 61, 114, ix. 108—113
و نیز - Schmitt, R., "AMESTRIS", Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/amestris-gr
5 - Netzer, A., “FESTIVALS vii. JEWISH”,Encyclopædia Iranica. vol. 9. New York: Bibliotheca Persica Press (1999). pp. 555-560. http://www.iranicaonline.org/articles/festivals-vi-vii-viii…
6 - Farhid, T., "Anti-Iranian Campaign during American Tour and Exhibition of Cyrus the Great Cylinder", http://iranian.com/posts/view/post/15105
7 - کورت، آملی، "هخامنشیان"، برگردان مرتضی ثاقب‌فر، تهران (۱۳۹۱)، برگ ۱۹.
8 - Shaked, Sh., "The Book of Esther", Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/esther-book-of
9 - Davies, W. D., et al, 'The Cambridge history of Judaism', Cambridge University Press (1990) pp. 366-367.
10 - به نقل قول از: شاکر، م. و فیاض، م.. "هامان و ادعای خطای تاریخی در قرآن!"، قرآن شناخت، بهار و تابستان، ش. ۵ (۱۳۸۹): ۱۴۵ تا ۱۶۴
11 - Littman, R. J., The Religious Policy of Xerxes and the "Book of Esther", The Jewish Quarterly Review, New Ser., Vol. 65, No. 3. (Jan., 1975), pp. 145-155.
12 - Jensen, P., "Wienev Zeitschvift fziv die Kunde des Movgenlandes" , 6
(1892) 47ff., 209 ff.
13 - Theodore Gaster, Puvivn and Hanukkah (Kew York 1950), Julius
Lewy, "The Feast of the 14th Day of Adar," HUGA 14 (1939) 127-151.
14 - Netzer, A., “Esther and Mordechai, Encyclopaedia Iranica.
http://www.iranicaonline.org/articles/esther-and-mordechai
15 - E. Bickerman, "Four Strange Books of the Bible", New York (1967), pp. 202-203.
.
* -ایرانی بودن؛ امانت داری، اخلاق مداری
All Rights Reserved - تمام حقوق محفوظ میباشد.
این نوشته و تصویر توسط ادمین و برای تاربرگ خلیج فارس نوشته و ساخته شده است. رونوشت برداری از این نوشته و تصویر با نامبردن "تاربرگ خلیج فارس" همراه با لینک (www.persian-gulf.net) و بدون دستبردن چه در نوشته و یا تصویر آزاد میباشد! بکارگیری نوشته ها بدون نامبردن مأخذ و نقل مطالب دزدی ادبیست، که اگر صرف وقت و کسب دانش و نوشتن را تبدیل به پول کنیم، همان دزدی مال میشود!
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
به خلیج فارس در رسانه های اجتماعی بپیوندید:
.
تارنوشت: http://www.persian-gulf.net
.
تویتر: https://twitter.com/PersianGulf_fb
.
گوگل پلاس: https://plus.google.com/+PersiangulfNetForever
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
Persian Gulf Forever
.


_

شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۳

سپندار مذ گان بر شما خجسته باد


و اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زنهای درست کار و عفیف و شوهر دوست و خیرخواه موکل است و در زمان گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده است و در این عید مردان به زنان بخشش می نمودند و هنوز این رسم در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی مردگیران می گویند .
"ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه، برگ 335"
از http://goo.gl/WD0jId

سه‌شنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۳

گرامیباد سالروز گُواکی آریوبرزن


گرامیباد سالروز گُواکی[1] آریوبرزن، یوتاب و سربازان گارد جاودان در راه مام ایران.هر آنکو شود کشته ز ایران سپاه - بهشت برینش بود جایگاه

در چنین روزی بیست و نهم دیماه سال ۳۹۸ ایرانی[2] (۲۰ ژانویه سال ۳۳۰ پیش از میلاد)، یک گردان ۷۰۰ نفری از بازماندگان سربازان گارد جاویدان به فرماندهی سپهبد آریوبرزن، توانست سپاه نیرومند ۱۰،۰۰۰ نفری اسکندر مقدونی را در دربند پارس (تنگه خاش امروزی) بمدت ۳۰ روز از حرکت بسوی تخت جمشید باز نگهدارد.

پس از سی روز پایداری، بر اثر خیانت یک محلی که راهی پنهانی به مقدونیان نشان داده بود، موجب کشته شدن نیمی از سربازان آریوبرزن، بهمراه خواهر جنگجوی او سروان "یوتاب"، (در جنگ تن به تن) شد.[3]

آریوبرزن همراه با سواره نظام خود بسوی شهر پارسه (تخت جمشید) حرکت نمود تا واپسین پایداری را آنجا انجام دهد. ۵۰۰ تن بازمانده از سربازن گارد با دلاوری و جانبازی یکایک برزمین افتاده و سرانجام آریوبرزن همراه با ۴۰ سواره نظام که واپسین سربازان بازمانده او بودند، با تمام نیرو به قلب سپاه دشمن یورش برده تا پیش از کشته شدنشان تا آنجایی که بتوانند دشمنان را از پای در آورند.

پس از کشته شدن آریوبرزن، اسکندر و سپاه وحشی وی، به شهرپارسه وارد و پس از تجاوز، چپاول و کشتار مردمان، کاخهای باشکوه هخامنشی را به آتش کشاندند.

بگفته آریان، تاریخنگار یونانی از قول اسکندر نقل میکند، که اگر او با آریوبرزن در گوگمل رویارو شده و پیکار کرده بود، بدون هیچ گمانی شکست خورده بود؛ و اگر چنین رخداده بود، مسیر تاریخ کشورمان امروز گونه ایی دیگر رقم خورده بود.

سپهبد آریوبرزن یک شاهزاده پارسی و نوه ی دختری اردشیر دوم و نخستین و واپسین ساتراپ پارسه (تخت جمشید) بود، که داریوش سوم این پست را ویژه او درست کرده بوده است.

پدر او "آرتابازو" ساتراپ هلسپونت پسر "فرنابازو" از اشراف پارسی و مادرش "آپامه"، دخت اردشیر دوم بوده است.[4] ساتراپ کل پارس "اروکسین" نام داشته که نیای او کورش بزرگ بود و در نبرد گوگمل کشته شد. پس از مرگش بگمانی مسئولیت ساتراپی نیز به دوش آریوبرزن نیز بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد امروزی بخشی از آن ساتراپی بوده است!

پس از کشته شدنش اسکندر دستور میدهد سنگی بر روی خاک او گذاشته و بر روی آن نوشته شود: "بیاد لئونیداس"!

یاد و نام آریوبرزن، یوتاب، سربازان گارد جاویدان و همه ی فرزندان پاک ایرانزمین که جان خود را فدای مادرمان "ایران" کرده اند، همواره زنده و روان پاکشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد.

نوشته: ادمین خلیج فارس

*‌ - این رونوشتی از نوشته ی سال پیش میباشد: http://www.persian-gulf.net/2014/01/1.html

پانوشت:
-------------

1 - گُواکی در زبان پهلوی اشکانی و ساسانی (پارسی میانه) به معنی، "جانباختن یا کشته شدن در راه باور، دین و میهن" بوده که برابر آن در زبان عربی "شهادت" و در زبان انگلیسی Martyr می باشد.

2 - سرآغاز گاهشماری ایرانی بایستی از بنیانگذاری نخستین دولت ایرانی در سال ۷۲۸ پیش از میلادی توسط پادشاه بزرگ ایران، دیااکو باشد. بکارگیری گاهشماری اسلامی (عربی) در ایران نادرست است، زیرا که اسلام دین اکثریت ملت ما میباشد، نه هویت و ملیتمان که ایرانیست! همچنین امسال بخاطر آنکه در گاهشماری ایرانی سال کبیسه است، بیستم ژانویه برابر با ۳۰ دیماه شده است! دودیگر، شوربختانه در زمان نظام پیشن و تغییر گاهشماری هجری خورشیدی به یک گاهشماری ایرانی، سرآغاز گاهشماری را تاجگذاری کورش بزرگ در سال ۵۵۹ پیش از میلاد انتخاب کردند، که با آنکه انگیزه آن روشن بود و بخاطر منش آزادیخواهانه و منشور آزادی کورش بزرگ بوده است، ولی با اینکار، عملا و ندانسته بیش از ۱۶۹ سال از تاریخ ایران و دودمان مادها را گاهشماری کشور حذف کردند!

3 - Farrokh, K., "Shadows in the desert: ancient Persia at war", Osprey Publishing (2007), p.106

4 - http://www.iranicaonline.org/articles/ariobarzanes-greek-form-of-old-iranian-proper-name-arya-brzana

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به خلیج فارس در رسانه های اجتماعی بپیوندید:

تارنوشت: http://www.persian-gulf.net/

تویتر: https://twitter.com/PersianGulf_fb

گوگل پلاس: https://plus.google.com/+PersiangulfNetForever

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Persian Gulf Forever

یکشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۳

میانه روی ، تندروی

در این صفحات این نویسنده درباره پیشرفت ایران، مهاجرت مغزها ، شرق در برابر غرب و نکته های دیگر از این دست داد سخن داده. 

تمام این ها برای این هست که شکافی که در ثروت و دانش و نوآوری میان ایران و کشورهای پیشرفته هست ، برای من آزاردهنده است. این شکاف باعث میشود که ایران بهترین مهندس ها، شیمی دان ها و فیزیکدان ها را تربیت کند ولی نتواند از آن ها در ایران بهره بگیرد. این شکاف باعث می شود که ایران هر روز فرصت های بزرگ را برای از میان بردن فقر و بالا آوردن سطح زندگی مردم از دست بدهد و این شکاف باعث میشود که روز به روز واژه های انگلیسی و عربی به جای واژه های پارسی بکار روند و از قدرت بیان زبان پارسی بکاهند. 

ولی آیا این به این معنی است که من احساس بدی نسبت به کسانی که برای بهبود زندگی خود، یک تصمیم شخصی برای کوچیدن از کشوری که در آن راهی برای تحقق آرزوهایشان نیافته اند، دارم؟ البته که نه ! در حالیکه خودم از آن ها بودم و هستم. 

تنها زمانی این امکان برای دگرگونی شرایط در ایران رخ می دهد که گروه زیادی از مردم فرهیخته ایران، با هم و با همکاری هم به این نتیجه برسند که شرایط را باید دگرگون کنند، این گروه می تواند در درون ایران باشد یا در بیرون، یا از همکاری بخشی از ایرانیان درون مرزی با بخش دیگر در بیرون از مرزهای ایران به وجود بیاید. 

تمام تلاش من این است که قدمی هر چند کوچک در راه به فکر انداختن مردم بکنم، تلاش من این است که بگویم این کار انجام شدنی است، بیایید در این باره چاره اندیشی کنیم. 

این کار نیاز به آماده سازی فکر ها دارد، نیاز به گفتگو و همکاری و هم اندیشی دارد ولی شدنی است ما باید به هم اعتماد کنیم و با هم کار کنیم. 

در این راه چه کاری میانه روی و چه کاری تندروی است؟ 

من باور دارم که تندروی این است که آدم بی جهت محکوم کند، و یا راه حل های زوری که همه را با یک چوب می راند بتراشیم ولی این که با حرارت یک نقطه نظر را اعلام کنیم تندروی نیست، این کاری است که نیاز به اشتیاق دارد نیاز به حرارت دارد. 

ایران کشور زیبایی است ! ایران روزگاری سرآمد جهان بوده، نسل آینده ایرانیان در راه هستند، آنها از ما خواهند پرسید 
چه اندیشه ای برای ما کردید؟ چه برنامه ای برای ما دارید؟ چه کشوری را از پدران خود به میراث بردید و چه کشوری را می خواهید برای ما به میراث بگذارید؟ 

در این راه تنها کاری که از من بر می آید این است که آنچه می دانم و آنچه می اندیشم را با دیگران در میان بگذارم

بیایید برای کشوری تلاش کنیم که پدرانمان برای ما به جای گذاشتند، کشوری که در آن نشو و نما کردیم، کشوری که دوستش داریم و کشوری که امیدواریم فرزندانمان در آن نشو و نما کنند و به آن بر خود ببالند. 

برای ایران.

جمعه، مهر ۱۱، ۱۳۹۳

از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز

نخبگان ایران به عمد سلاخی می شوند : برنامه این است خالی نمودن ایران از فکر ، تسخیر و غارت سرمایه ها به دستی مشتی مزدور خائن که حاضرند فقط برای پول هر خوش رقصی برای استعمارگران کنند . ببینید که چگونه ایران در حال خالی شدن از مغزهای متفکر ، تولید سرمایه ، محصولات کشاورزی ، تکنولوژی و هرچیزی که فکرش را بکنید است . پولداران مشغول خرید و فروش ملک و شهرند ، بی پولها پای برنامه های سرگرم کننده ماهواره نشسته اند . فراموش کردید که شبکه فارسی 1 با مستهجن ترین سریالهای آمریکای جنوبی در حالیکه تنها تبلیغش مجموعه تفریحی متعلق به سپاه بود درست در اوج درگیری های سال 88 بدون پارازیت راه اندازی شد ؟! آن اندک کارخانجات زمان شاه نیز به پایان بهره وری خود نزدیک می شوند . جز ویرانه ای برایمان نمانده ... کی به خود می آییم ؟ فکر کردید تنها راه نجات فرار به کانادا برای شهروند درجه 2 شدن است ؟
این نکته را یکی از دوستان من اشاره کرد، نکته ای که سالهاست دغدغه من است،  نکته ایی که مردم ما در غفلت کامل به سر می برند
بر کسی پوشیده نیست که اگر دنیای غرب از ما پیشی گرفته، این تنها و تنها به کمک یک ابزار انجام شده و آن دانش و فنآوری نوین هست
من دیگر توان عصبی این که به برنامه های تلویزیون و رادیوی ایران توجه کنم ندارم چون یکی دو بار که این ها را دیدم متوجه شدم که رهیافت آنها برای این مشکل عقب ماندگی و پس ماندگی یکی از دوتا کار زیرین است
1 - یا سراسر به ستیزه با دانش می پردازند و اشخاصی که تفکر پاد-دانشیک و ستیزه جویی دارند را به تلویزیون و رادیو و میدان کتاب نویسی و مقاله نویسی می آورند و اینها با مطرح کردن خرافات و تعبیر های بی خردانه و خرافی در صدد این بر می آیند که مردم را از دانش اندوزی زده کنند.

2 - یا تلاش می کنند که با دروغ گویی و صحنه سازی و تقلید های ناشیانه و صرف هزینه های نابخردانه وانمود کنند که در واقع در دانش و فنآوری هم سرآمد زمان شده اند و نیازی به نگرانی نیست.

وافعیت ستیزی و دانش ستیزی اروپای قرن 15 را به زانو در آورد
در سده بیستم نازی های آلمان به ستیزه با آنچه «دانش یهودی» می نامیدند،
نابودی خود را رقم زدند و آلمان را هم تکه تکه و نابود کردند
در حالیکه اروپا و آمریکا همچنان به جلو بردن مرز های توانایی خود هستند
و کره جنوبی و ژاپن و به تازگی چین سالهاست سوراخ دعا را پیدا کرده اند
در صدد پیشتازی و هماوردی با همتایان غربی هستند، ایران و خاورنزدیک که مهد دانش، و نقطه برآمدن توانمندی بشری بوده ، به دانش ستیزی و کشتن همدیگر و ترساندن و فراری دادن و به کناره راندن نخبه ها و دانشمندان
خود هستند

یک آموزش کارشناسی (لیسانس) در آمریکا میانگین پنجاه هزار دلار هزینه بر می دارد کشور ما که یک شانزدهم تولید ناخالص ملی آمریکا را دارد کشوری که درامد سالانه اش کسر کوچکی از کانادا یا آلمان به شما می رود
سالها هزینه یک دانشجو میکند (از حقوق استادو هزینه دانشگاه گرفته تا هزینه های دیگر) این اقتصاد بیمار و فرتوت و مردنی، بهترین و خلاق ترین نیروی های خودش را که با هزینه بسیار از همین اقتصاد ناچیز پرورده ، دو دستی و با کلی آفرین پیشکش اقتصادهای چاق و فربه و پویای آمریکا و اروپا می کند

زبان فارسی کنونی دیگر توانایی بیان هیچ مفهوم نویی ندارد و به همان اندازه که از واژگان عربی پر شده و آسیب دیده ، اکنون دارد از واژگان انگلیسی آکنده می شود و کم کم رسم های دویست ساله آمریکایی و جشنواره های آمریکا که خودشان تنها برای سرکیسه کردن مردم و بدون هیچ معنا و مفهوم فلسفی درست شده اند، خودشان را جانشین رسم های هزاران ساله ژرف ایرانی کرده اند.

معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز
از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز

جمعه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۳

پسرک چشم آبی

(این جستار از نویسنده پیمانه نیست ، ما در اینجا میزبان جستاری از یکی از دوستان که معمار هستند و سالهاست در ایران زندگی می کنند هستیم) 
پسرک چشم آبی
از آن زمان که برخی خود علامه خواندگان با خواندن یک کتاب از انقلاب فرانسه یا شنیدن رویای مارکسیسم مملکت را سنگسار کردند تا این زمان که مشابه همنام خارجی قوانین حقوق بشر اسلامی و حمایت از خانواده داریم کار ما ایرانیان یکسره همین بوده است که بدون هیچ تولید فکری و یدی یک چیزی را که می شنویم حقیقی یا مجازی واردش کنیم و یا از آن همان استفاده ای را کنیم که دوست داریم یا یک چیزی را که از قبل انجام می دادیم در غلاف آن دوباره بفروشیم . ماحصل آنکه لحظه به لحظه در باتلاق جهل و عقب ماندگی فرو رویم اما تا آخرین نفس خرخره ادعای پیشروی و مدیریت جهانی کنیم . در هیچ زمینه ای از جمله معماری این امر مستثنا نیست و حالا پس از رهیافتهای خیالبافانه در معماری ایرانی – اسلامی و برداشتهای جعلی از انواع فلسفه ها و کانسپت های غربی و مدرن و خود پیشرو خواندن و خود خلاق خواندن بالاخره نوبت به معماری پایدار هم رسید . همکاران واقعا سعه صدر به خرج دادند که چند صباحی صبر کردند و چون دیدند مطالعه اصول معماری پایدار و از آن مهمتر عملی کردن آن بسیار سخت است و با وجود نفت ارزان هیچکس پیشقدم نمیشود بالاخره به روال معمول روی آوردند و حالا از جایزه بگیر همیشگی مسابقات معمار که طرحش حتا جوابگوی اصول متقن و بدیهی مقررات ملی ساختمان نیست تا چه رسد به مسائل اقلیمی تا خودمحقق خوانده خارج نشین که فکر می کند کیلو کیلو چنار را می توان بر طره ۳۰ سانتی کاشت تا حسن آقا چلوکبابی همه مدعی ایجاد معماری پایدار شده اند !
چه اشتباه کردم من و چه راست می گفت آن دوستی که مرا محکوم میکرد به تلاش بیهوده برای نقد و اصلاح که " بوی تعفن این جسد معماری نام همه جا را فراگرفته و تو با دشمن کردن همه این معمار نامان با خود هنوز میپنداری بیماریست که می توان نجاتش داد ! "
باید بتوانم جور دیگر ببینم : آری با عرضه آن است که بتواند این چنین دروغهای خودش را هم باور کند . باغ های همسایه را هم بخرد و کج و کوله بسازد و ادعای پایداری هم بکند و مجلات خود تخصصی خوانده هم تبلیغش را کنند . زرنگ آن است که بتواند از اینها کار بگیرد و رزومه بسازد . معمار واقعی آن است که بتواند بناهای ۱۵ ساله را بکوبد و ساختمانی سست تر اما با نمایی متفاوت برای جایزه معمار گرفتن بسازد . عقل آن است که بر تمام آثار تاریخی پاساژ بسازی . چه کسی میفهمد باغهای تهران را تا هفت طبقه زیر زمین زیر و رو کن و نامش را بگذار برج – باغ ! حتا اگر یک درخت هم نداشته باشد ، مگر آب و برق مجانی شد که برج ما باغ داشته باشد ؟! اقتضای زمانه این است که بتوانی از زخمهای این جسد خوب تغذیه کنی . ما در حریم آثار باستانی نسازیم ، ما نما رومی مشتری پسند نسازیم ، ما بر گور درختان شهر نسازیم ، ما زیر هر نقشه بسازبفروش را امضا نکنیم ، ما با شهرداری تبانی نکنیم ، ما به جای نماینده مهندسان در سازمان بودن بار خود را نبندیم ، ما ترجمه آثار دیگران را تالیف خود ننامیم و ما مخاطب را احمق فرض نکنیم یکی دیگر این کار را می کند !!! و اگر ما نکنیم فقط ما بازنده ایم و واقعا هم که باید دست و قلم این مهندس و دکترهایی را که الان چنین میکنند طلا گرفت که آن کیلویی ها که در راهند روی اینها را سفید خواهند کرد . از همه هم زرنگتر آنها هستند که در تورنتو نشسته اند و بدون آنکه بدانند در کدام محله بر گور چند صد درخت با ظرفیت چند نفر طرحهای روشنفکرانه می دهند و فقط برای دریافت جایزه می آیند و واقعا هم باید با دهان باز درحالیکه حسرت موقعیتشان را داریم پای فخرفروشی شان بنشینیم و بیاموزیم ، چون اینها عرضه دارند !!!
دبستان بودم که کتابی داشتم با نام پسرک چشم آبی . پسری در دهی بود که بر خلاف همه مردم چشم سیاه با چشمان آبی متولد شده بود و تنها این نبود مسئله این بود که دیگران همه چیز را سیاه میدیدند اما او رنگها را میدید . همه از آنچه او می گفت وحشت کردند در حالیکه او صرفا درباره واقعیت سخن می گفت . او را بیمار دانستند و هر کاری کردند که درمانش کنند تا او هم بتواند برای آسوده زیستن سیاه ببیند . بعدها که کتابهای کودکیم را در انبار گذاشتند هر وقت که به آنجا کارم می افتاد اما عنوان آن کتاب مثل یک کابوس برایم بزرگنمایی می شد ، شاید در ته دل از آینده ای مشابه می ترسیدم ...  فردا به حکم دیدن و البته بر زبان آوردن آنچه می بینی به محکمه می روی . ای تنها کسی که دیده های من را هم به تحریر آوردی ، من هم مانند تو میبینم ... چه کنم که نبینم ؟ خوب شوم ؟ با عرضه شوم ؟

پنجشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۳

دانش در ایران باستان و تاثیر آن بر جهان استاد پرویز شهریاری

دانش در ایران باستان و
تاثیر آن بر جهان
استاد پرویز شهریاری
گاتهای زرتشت در تمام طول تاریخ ایران تا بامروز بر تمام دانش کشورمان سایه افکنده. آنچه که در گاتاها دیده می شود
«فلسفه زندگی» است. جمله ای از گاتاها چنین می گوید آنجا که شناخت باشد از دورویی و تزویر خبری نیست
بسیارز از دانشمندان هستند موقعی که صحبت می کنند می گویند آیا قبل از اسلام فارابی داشته ایم، ابن سینا داشته ایم
و اگر داشته ایم کتابهای آنها چه شده، یکی از این فرزانگان در ره آورد نوشته ای دارد و باین نکته اشاره میکند او پرفسور
فضل الله رضا است که می گوید «نمی بینیم اقلیدس داشته باشیم یا نمونه ایرانی اپولینوس که توانست هندسه را بجایی
برساند کیست؟ او حتا شک کرده که در ایران علم و دانش وجود داشته باشد. برای اینکه واقعا پی ببریم که در ایران علم چگونه بوده است من بطور گذرا از تاریخ ایران که در این باره بازمانده نام می برم تا روشن شود که پیش از اسلام هم چه دانش گسترده ای داشته ایم و دانشمندان ما چه کسانی بوده اند.
یکی از افتخارات ما ایرانیان این است، از زمانی که تاریخ را می شناسیم نیاکان ما با سال و ماه خورشیدی کار می کردند.
 اگر ببینیم هنوز کسانی هستند که از سال و ماه قمری استفاده می کنند در حالیکه از زمانی که انسان پا به تمدن بلکه به کشاورزی هم گذاشته، ناچار بوده است سال و ماه خورشیدی را بشناسد، در ایران دقیق ترین سال و ماه خورشیدی مورد استفاده بوده است.
برای نمونه خیام به اعتراف خودش از منابع قدیمی تر استفاده کرده و گاهشماری جلالی را ساخته است او اسم نمی برد ، ولی این منابع قدیمی تر چیست؟ در قدیم تر زیج ها و جدول هایی بوده که هیچکدام دقیق نیست ولی آنچه که خیام تنظیم نموده آنچنان دقیق است که دویست سال پس از او که تقویم گریگوری پیدا شد از آن هم دقیق تراست. یعنی در گاهشماری جلالی هر ده هزار سال
دو روز در آن اشتباه رخ می دهد در حالیکه در تقویم گریگوری که الان مورد استفاده دنیاست و سال میلادی بر پایه آن ساخته شده ، در هر ده هزار سال سه روز اشتباه می شود. این گاهشماری جلالی با اعتراف خیام، بر پایه ای بوده که در زمان ساسانیان
زیج شهریار که در زمان ساسانیان ساخته شده از آن نشانی در دست نداریم تنها ابوریحان بیرونی در «آثار الباقیه» از آن یاد میکند و دو جمله از آن نقل می کند. پس زیج شهریار باید در اختیار ابوریحان بیرونی بوده باشد (زیج به معنی جدول است) ولی اکنون در اختیار ما نیست.
چرا اینها از میان رفته اند، دلیل آن روشن است. وقتیکه به ایران حمله شد، همراه بود با کشتار و قتل و غارت شهری نبود که دو یا سه بار تصرف نشده باشد، من برای نمونه از دو شهر نام می برم. یکی سیستان است. آنچه که در این باره می گویم منشای آن تاریخ سیستان است که متاسفانه مولف آن معلوم نیست ولی در حدود سال چهارصد هجری قمری نوشته شده است. وقتیکه خواستند
سیستان  را بگیرند در جلوی دروازه شهر میدانی بود،  در آن تپه ای از کشته ها روی هم گذاشته بودند، فرمانده فاتح روی تپه کشتگان ایستاد و گفت «فرمانروای شهر را بیاورید» پیرمردی را با لباس سفید آوردند پیرمرد پس از اینکه چهره او را با آن کشته ها می بیند، فریاد برآورده می گوید وای این همان اهریمن است. در همین کتاب تاریخ سیستان ذکر شده است، با اینکه همه جا را
غم و اندوه فراگرفته بود شخصی که از شهر می گذشته ندا سر داده بود با همه غم و اندوه چون نوروز است باید شادی کنید.
یکی دیگر از شهرهایی که نام می برم خوارزم است. قتیبه آنجا را فتح کرده بود روز سوم که خوارزم را گرفته بود. در جلوی دروزه شهر که میدان وسیعی بود برای مردم صحبت می کرد از جمله گفت از بین فاضلان خوارزم چهارهزار نفر بیاورند مردم فکر می کردند، مانند آنچه که چنگیز و تیمور بعدها کردند، می خواهد که آنها را تبعید کند، خوارزم مگر چقدر جمعیت داشت که او چهارهزار نفر از آنها را بخواهد، او دستور داد هزار نفر در سمت راست و هزار نیفر در سمت چپ و هزار نفر در پیش و هزار نفر در پشت سر او گردن بزنند و از ان زمان دستور داد از خوارزمیان هر کس به زبان فارسی صحبت کند زبان او را ببرندو دیگر خوارزمیان به فارسی صحبت نمی کردند و از اینجهت به آنها عجم می گفتند چون عجم به معنی گنگ است.
آنها چون از گفتگو بازماندند پس از چند سالی زبان خود را فراموش کردند و از زبان خوارزمی که گستره ای بزرگ داشت به جوز واژه هایی بجای نماند در صورتیکه زبان زنده ای بود که انبوهی مردم بدان سخن می گفتند و می نوشتند یکی از دلایل
از میان رفتن اسناد و نوشته ها این قتل ها و غارت ها بوده.
از نکته دیگر بگویم: طاهر ذوالیمین اسمش را همه شنیده اید و ایرانی بود و در روی کارآمدن عباسیان هم نقش جدی داشت.
پسر برادرش را به فرمانروایی کرمان فرستاد و دستور داد هر کسی خارج از اسلام  بود همه باید جزیه بدهند. جزیه مالیاتی
بود که به فرد تعلق می گرفت. مثلا اگر در خانواده ای پنج نفر بودند هر پنج نفر باید این باج سرانه را بپردازند.
او دستور داد بجای جزیه در محلی که می آیند از کتابهای گذشتگان بیاورند، طبیعی است که در یک خانواده پدر و مادر وقتیکه
می بیند بچه هایش در خطر مرگ هستند و اگر چندین کتاب داشته باشند، اگر بخواهند کتابی را نگاه دارند ،کتابهای دینی
یعنی اوستا را نگاه میدارند و کتابهای ریاضی و فلسفه را می دهند تا جان بچه های خود را بخرند و نجات دهند. اینگونه
کتابهای علمی ما را از میان بردند. نمونه دیگر در کازرون که آن را محل تولد سلمان فارسی می دانند تازه مسلمانی حاکم
شهر شد در شهری که پیغمبر به سلمان گفته بود که شهر تو، امت تو همه در امان هستند. این تازه مسلمان که همه کاره
کازرون شده بود هر روز هزار نفر را که مسلمان نبودند گردن میزد مگر کازرون چقدر جمعیت داشت، علت دوم که موجب
از میان رفتن کتابها و اسناد شد این بود.
نشانه هایی از کتاب های باقی مانده بعد از قرن سوم در منطقه ای که کمی دور از تسلط عرب بود یعنی خراسان بزرگ می بینیم
پس از قرن سوم بود که ایرانی توانست خود را باز یابد. بیشتر دانشمندان و فیلسوفان در این زمان از خراسان بزرگ برخاستند
مانند ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خیام، خواجه نصیرالدین طوسی، ابوالوفای بوزجانی و دیگران.
اابوالوفای بوزجانی از نام آوران دانش ریاضی است که در بوزجان خراسان پا به جهان گذاشت. بوزجان همان تربت جام
است که خود پارسال آن جا را دیدم که خرابه ای است و به جای ان شهر تربت جام ساخته شده است. مردمی فقیر و بی چیز
دور ازهر گونه سواد دارد. در آنجا که بودم فکر کردم چگونه ابوالوفای بوزجانی در ۱۱۰۰ سال پیش در اینجا پرورش یافته
و درس خوانده و از کجا یاد گرفته و پس از آنکه مشهور شد او را به بغداد فرا خواندند. وقتی که به شرح حال او مراجعه
کردم، معلوم شد که تمام آگاهیهای اولیه اش را نزد دایی و عمویش فرا گرفته. آیا آنچه را که دایی و عمویش به او یاد داده اند
از یونان بوده و ترجمه کرده اند؟ نه ، آنها از همان منابع ایرانی استفاده کرده اند. درست است که ایرانی مورد ستم و ظلم
قرار گرفت ولی فرهنگ خود را نسل به نسل نگاه داشت.
یکی دیگر از این دانشمندان ماهانی است. ماهان قریه ای بود در حاشیه کرمان که اکنون شهری است. حدود ۱۱۰۰ سال
چیش ماهانی در آنجا بدنیا آمد و در آنجا چیز یاد گرفت و پس از آنکه مشهور شد او را به بغداد فراخواندند و او به بغداد
رفت. یا فضل نیریزی که از نیریز فارس بود و من آنجا رفتم و سخنرانی داشتم او یکی از بزرگترین ها در ریاضی است
و پس از آنکه مشهور شد او را به بغداد خواستند و به بغداد بردند. اینها نشان می دهند که ایرانی ها فرهنگ را در مجموعه
خانواده خود تا مدتها نگاه داشتند و من معتقد هستم کسانی مثل ابوریحان و ابن سینا و دیگران کوشش کردند که اسلام
را با مجموعه فلسفه سازگار کنند و تمام تلاششان در این زمینه بود ولی محمد غزالی که آمد همه  آنچه را که آنها
ساخته بودند ویران کرد. با اینکه حودش آدم فاضل و دانشمندی بود ولی در زمینه دینی بکلی ویران کرد. از جمله
توضیحاتی که او می دهد این است که خواندن ریاضی کار درستی نیست. البته استدلالش درست است او می گوید
کسی که ریاضی و فلسفه می خواند با آرا و عقایدی روبرو می شود که می بیند که همه آنها با استدلال و منطق همراه
است و خیال می کند که مبانی دینی هم همین جور است و چون آنجا منطق و استدلال نمی بیند کافر می شود بنابراین
فلسفه و ریاضی نباید خواند.
اکنون می پردازیم به کتابها و یا نشانه هایی که نشانگر دانش در ایران پیش از اسلام بوده یک مورخ و بهتر بگوییم یک
سیاح رومی که از سرداران سپاه رومیان نیز بوده در قرن هفتم پیش از میلاد از همدان که در آن زمان هگمتانه نامیده می شد
می گذرد. شاید برای این رفته بوده که اوضاع و احوال آنجا را ببیند و شاید هم برای این بوده که به آنجا لشگر کشی کند.
او در آنجا با مدرسه ای یا بهتر بگویم با دانشکده ای روبرو می شود که رییس شخصی بنام سَعنه و دارای صد شاگرد
بوده. در این دانشکده اختر شناسی، پزشکی ، فلسفه و ریاضی روی هم چهار درس به شاگردان می آموختند. بزرگترین
دانشمندان و بهترین پزشکان از سراسر دنیا به سراغ او به آنجا می آمدند. بعدها پلوتارک می گوید که من از اینگونه
مدارس در همه  شهرهای ایران دیدم که در آنجا پزشکی اخترشناسی، ریاضی و فلسفه می خواندند. اگر در ایران هیچ
علمی نبود اینها چه می خواندند. نوشته هایشان کجاست؟
پلونیوس یکی از مورخین یونانی در قرن اول پیش از میلاد که از ایران دیدار کرده می گوید وقتی من در ایران بودم
داشتند شعاع کره زمین و انحنای زمین را اندازه می گرفتند. اکنون اگر بخواهند شعاع زمین را اندازه بگیرند اگر اخترشناسی
و ریاضی ندانند نمی توانند کاری انجام دهند. در همین زمان در یونان زمین را مسطح می دانستند که دور آن را آب
فرا گرفته و البته یک توضیح شاعرانه هم در ایلیاد در این زمینه و خانه معشوقش دارد که میگوید «خانه معشوق من در
مرکز آتن است و آتن در مرکز یونان است و یونان هم در مرکز زمین است بنابراین همه اجرام و همه آسمانها و همه
کهکشانها به دور خانه معشوق من می چرخند» البته از نظر هنر و زیبایی قشنگ است ولی وقتی که وجه علمی آن را
در نظر بگیریم و همراه آنچه که در این یشتها از جمله در آبان یشت در باره کره زمین نوشته شده و از گردی زمین صحبت
می کند با هم بسنجیم می بینیم که در ایران آن زمان دانشی بوده که در یونان نبوده.
از اینها گذشته این سعنه ی ایرانی که اسم بردم پس از مرگش به اسطوره تبدیل شد و سینا هم از سعنه آمده و سعنه
به معنی پزشک مطلق بوده و سیمرغ که در شاهنامه آمده همان کلمه سعنه است و در واقع به معنی پزشک است که درمان
می کند. ما می گوییم پورسینا یا ابن سینا یا فرزند سینا اگر به کتابهای فرهنگ واژه ها مراجعه کنید می بینید که نوشته اند
ابو علی سینا پسر فلان و پسر فلان پسر فلان و ... تا پنج پشت نام برده اند که همه عربی استو در حالیکه نمی توانسته
ابن سینا تا پشت پنجم همه اش عربی باشد ولی می بینیم که اینگونه نوشته اند و من خیال می کنم که همگی آن ساختگی
است. ابن سینا به معنی پزشک زاده است یعنی او کسی است که از خانواده پزشک بوده و این پور سینا بازمانده همان
سعنه ۷۰۰ سال قبل بود. چنانکه کسی که تمام عمر در دریا به سر می برد او را فرزند دریا می خوانند. موردی که من
واقعا نتوانستم حل کنم این است که می گویند ابوعلی سینا فرزند فلان. او اصلا فرزند نداشت که به او بگویند پدر علی
یا ابو علی یا بو علی و حال چگونه او را پدر علی می خوانند نمی دانم.
در مورد یونانیان سخن گفتم در اینجا باید بگویم فیثاغورث که از نخستین فیلسوفان و ریاضی دانان یونانی است او
۲۰ سال در ایران و بابل بسر برده و بابل هم در آن زمان بخشی از ایران بوده در قدیم رسم بوده، به خصوص این رسم
را یونانیان داشتند که هر چه را از هر کجا می گرفتند به نام خود می نوشتند و از اصل آن نام نمی بردند و در شرح
حال فیثاغورث می گوینداو «دانش مغان» آموخته بود. فلسفه نور فیثاغورث که خورشید را مرکز می دانست تحتت تاثیر
ایرانی بوده که به کرویت و گردش زمین به دور خورشید باور داشت و حرف او را نپذیرفتند نا زمان کُپرنیک.
ما در ایران قدیم فیلسوف بزرگی داشتیم به نامه «ُاستانِس» او را اُستانِس رازی می گفتند چون اهل ری بود. او به «مَس مغان» مشهور بود. مس به معنی بزرگ است که هنوز میان زرتشتیان یزد و کرمان گفته می شود. گاهی هم به او زرتشت زمان
می گفتند او در زمان خشایارشا به مصر که جزو ایران بود می رود و در معبد ممفیس ساکن می شود.
گفتیم که مصر جزو ایران بوده، کتیبه ای در مصر پیدا شده که داریوش در آن می گوید «من داریوش، پادشاه پارس دستور دادم
میان اینجا و دریای پارس آبراهی بسازند که این دریا را به دریای پارس (که همان خلیج پارس است) پیوند دهد»
استانس که در معبد ممفیس ساکن شده بود، شاگردانی داشت. یکی از شاگردانش دیموکریت یا ذیمقراطیس بود. دیموکریت
کسی است که واضع فلسفه اتمی و ذره گرایی است که از استادش استانس فرا گرفته بود.
دانشنامه ای در یونان از زمان قدیم از کسی به نام «پاپیوس» مانده اگر اسمش را درست گفته باشم. او از استانس نام
می برد و می گوید او یک فیلسوف طبیعی بوده و فلسفه او را شرح می دهد که می گوید «طبیعت خودش خوش را اداره
و بازسازی می کند به شرطی که ما آن را از میان نبریم» این حرفی است که امروز هم پابرجاست و ما باید مواظب
محیط زیست و زندگی باشیم. در همان دانشنامه پاپیوس از فلسفه ذره گرایی استانس نام می برد. همان چیزی که شاگردش
دیموکریت امروز به نام او مشهور است. این بحث باقی می ماند که ما اقلیدس نداشته ایم و یا کسی نداشته ایم که فلسفه
را بیاورد. شاید  تعجب کنید اگر بگوییم که اقلیدس هم ایرانی و از آسیای صغیر بوده که به اسکندریه می رود و کارش را
در آنجا شروع می کند و او هیچگاه در یونان نبوده است.
با وجود این به نظر من تاریخ دانش را بد فهمیدیم تاریخ دانش را عوضی فهمیدیم. تاریخ دانش از جایی شروع نمی شود که همه اش تیوری و نظری باشد یا همه اش عملی باشد تاریخ دانش از مراحل مختلف پی در پی عملی و نظری هر دو گذشته است.
آن را کمی روشن تر کنیم. پیش از یونانیان از ابتدای بشر تا ششصد سال پیش از میلاد که طولانی ترین دوران پیشرفت بشر
بوده و خیلی هم پیشرفت کرده بود همه چیز به خاطر عمل بود به خاطر نیاز بوده. اگر ریاضی کار می کردند و یا این که به
اختر شناسی روی کرده بودند همه به خاطر نیاز بوده ولی علم برای نیاز به کار بردن، اشتباهاتی به همراه می آورد.
برای نمونه در مصر قدیم، در ایلام قبل از آریاییها و نیز بابلیها برای مساحت هر چهارضلعی مجموع دو ضلع روبرو
را نصف کرده و سپس در هم ضرب می نمودند. امروز می دانیم این تنها برای مستطیل درست است، نه برای هر چهار
ضلعی دیگر. آنها این را برای کرت بندی زمین کشاورزی به کار می بردند که تقریبا به شکل مستطیل بوده و اگر هم
کمی اشتباه می شده در عمل مهم نبوده و اثری نداشته. ولی این اشتباهات آن ها را بیدار کرد، به خصوص در هندسه
ایلامیهای خودمان بیش از بابلیها کار کردند و آنها روی هندسه کار می کردند. می دانیم در هندسه قضیه ای به نام
فیثاغورث که در مثلث قایمه مجموع مجذور دو ضلع برابر است با مجذور وتر. همه قبول دارند که این قضیه مربوط
به فیثاغورث نیست، و بعدها به او نسبت داده ند. در اواخر دوران قاجاریه به وسیله فرانسوی ها چیزهایی در ایلام
پیدا شده که بردند به فرانسه و خوشبختانه آن را چاپ کردند. در میان آنها ۱۷ مورد مثلث قایم الزاویه با ضلع های
مختلف است که همان نتیجه را داده است و به نظر میرسد که آنها دنبال یک راه حل کلی بودند که یک نمونه اش باقی مانده
که ما پیدا کرده ایم که هست.
{در} دوره قبل از یونانیان بیشتر به کار عملی می پرداختند. از فلسفه و از فیزیک و شیمی و ریاضی گرفته تا موارد دیگر
چون در آن اشتباه می دیدند. به سوی تیوری و دانش نظری روی آوردند که هزار سال آن دوان طول کشید. ششصد سال
در یونان و چهارصد سال در اسکندریه و همه به نام یونان است در حالیکه همه ملتها در آنجا بودند. مشکلاتی در این راه
وجود دارد و دانش نظری چیزی را حل نمی کند. یونانیان در آن زمان حتا عدد نویسی نداشتند اعداد را با الفبا می نوشتند.
ارشمیدس بزرگترین ریاضی دان یونان قدیم برای نوشتن یک عدد بزرگ یک کتاب نوشت و آن را شاهکار خود می دانست
در حالیکه ایلامیها عدد نویسی داشتند و هزاران سال پیش از یونانیها ایلامیها تقریبا به فرم امروزی با عدد سروکار داشتند.
عددنویسی آن ها از راست به چپ بود. مثلا برای عدد 185 اول صد را در سمت راست می نوشتند بعد از آن 80 و پس از آن
عدد 5 را می گذاشتند برای هشتاد 8 علامت و برای پنج پنج علامت در عدد نویسی ایلامی ها مثل امروز هر عددی در جای
خودش و معنی خودش را داشت مثلا برای 555 هر پنج معنی خود را داشت، پنج اول همان پنج ولی 5 دوی به معنی پنجاه
و پنج سومی به معنی پانصد بود. این را ایلامیها پی برده بودند و در همان زمان هم بابلی ها از عدد نویسی استفاده می کردند
آنها حتا عدد صفر را کشف کرده بودند و در آن زمان و پس از آن یونانیها در ریاضیات محاسبه ای هیچ گامی برنداشتند در جبر
و حساب و مثلثات هیچ نداشتند بلکه از هندسه استفاده می کردند. مثلا ما می گوییم مربع 5 می شود 25 و یا مکعب آن
می شود 125و یونانی ها حتا ضرب دو عدد مثلا 3 ضربدر 5 را می گفتند مستطیل 5 و 3 و همه چیز را به کمک
هندسه حل می کردند. وقتیکه دیدند این اشکالات در محاسبه است برگشتند به دوره عملی و استفاده از دستاورد های گذشته.
نمونه اش در ایران خوارزمی مجوسی در قرن سوم هجری بود. چون به او مجوسی می گفتند باید خود یا خانواده اش زرتشتی
بوده باشد. جالب این است که او و اجدادش را تا چند پشت به عربی می گفتند. کسی که مسلمان می شد. گذشته از اینکه اسم خودش را به عربی می گفتند و می نوشتند، پدر و پدربزرگش را که زیر خاک بودند و بطور حتم اسم غیر عربی داشتند به عربی
نام گذاری می کردند. خوارزمی اولین کسی است که کتاب جبر را نوشت و به نام الجبر و المقابله نامید.
او کتاب خود را در دو بخش کرده، بخش نخست تنها تیوری است و طرز حل معادلات را شرح می دهد. در بخش دوم
او می گوید، در فقه اسلامی مسایلی پیدا می شود که منجر به حل معادله می شود و فقها در آن در گیرند. در مورد تقسیم
ارث و یا در موقع عمل کردن به وصیتها. برای نمونه مثال می زند به کسی برخورد کرده که پدر خانواده در گذشته بود
وو وصیت کرده بود که دارایی اش را چگونه میان بازماندگان پخش نمایند و مقداری هم در فلان راه خیر ببخشند. خوارزمی
می گوید برای پخش ارث میان بازماندگان و دیگر راه هایی که شخص متوفا وصیت کرده بود بر می خورد به اینکه باید
از معادله درجه دو در این باره استفاده نماید. یا این که ابوالوفای بوزجانی که او هم همزمان خوارزمی بود تقریبا همه
مثلثات را کشف کرده بود حتا مثلثات کروی را. آن وقت دنباله کار را که نمی شود گفت تنها مثلثات است که اروپاییها
پی گرفتند. یا مثلا جمشید کاشانی تا سینوس سه درجه را حساب کرده است. در کتابهای ما نوشته شده که اولین بار سینوس
از زبان فارسی به اروپا رفته است. چون سینوس در فرانسه {گفته می شود} در فارسی {به آن} جیب می گفتند که همان
گریبان است. واژه جَیب در واقع در پهلوی جَیپ بوده که به معنی دیرک است. حال چرا جَیپ پهلوی در عربی به جیب و در
فرانسه سینوس شده، معلوم نیست. در ایران باستان روی این دیرک و سایه اش برای حل مسایلی کار می کردند.
از جمشید کاشانی گفتگو می کردم که تا سینوس سه درجه را محاسبه کرده بود. برای محاسبه سینوس درجه یک منجر
می شد به معادله درجه سوم که از روی سینوس سه درجه بشود سینوس درجه یک را بدست آورد. آن ها که ریاضی
می دانند این را خوب می دانند، من از گفتگو درباره آن خودداری می کنم. جمشید کاشانی هم از نظر جبری و هم از
نظر هندسی ان را حل کرده بود. قرنها پس از او یعنی دو سه قرن بعدتر در ایتالیا شخصی به نام «کاردان» با فرمولی
روی معادله درجه 3، آنچه را که کاشانی پیش از او حل کرده بود بدست آورد. حل این مشکل هم بدست «کاردان» نبوده بلکه
توسط همشهری او انجام شده بود که او به اسم خود تمام کرده است امروز در مدارس  و دانشکده های ما هنوز آن را فرمول
کاردان می نامند و از جمشید کاشانی نامی نمی برند در حالیکه 200 سال پیش از کاردان جمشید کاشانی این فرمول را
حل کرده بود.
حلاصه این که این فلسفه ریاضی و اخترشناسی زمانی از عملی به تیوری و سپس از تیوری به عملی گرایید و از قرن
16 به بعد باز دوباره وارد دوره تیوری شد و از نیمه های قرن بیستم دوباره به فلسفه عملی روی آوردند یعنی هیچ کاری
انجام نمی دهند مگر که نتیجه عملی داشته باشد.

به این ترتیب واقعیت این است که در ایران باستان ما هم دانشمند داشتیم و هم کتاب که بسیاری از این کتاب ها غارت شده
و بسیاری از آن ها را سوزاندند و یا خودمان از ترس به آتش کشیدیم و آن چه هم که از قرن هفتم میلادی به بعد در ایران
اتفاق افتاده این است. اگر به کتابها مراجعه کنید می بینید که می نویسند این کتاب ها از یونانی به عربی ترجمه شده ولی اکنونی روشن شده که همه این کتاب های یونانی به پهلوی و سریانی ترجمه شده بود و اینها از پهلوی و سریانی به عربی ترجمه کردند
نه یونانی. سریانی هم یکی از زبانهای ایرانی بوده، چون در ایران بکار می رفته

            خدا نگهدار، پاینده ایران
 

چهارشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۳

مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز در ریاضیات شد.
مریم میرزاخانی در ایران بدنیا آمد، نخستین بار درباره ریاضیات از برادرش شنید، برادرش داستان گاوس کوچک را که در دبستان قاعده جمع تصاعد حسابی را پیدا کرده بود، خوانده بود، بعد ها آموزگارش او را تشویق کرده بود بعدها او و دوستش با شوق کنجکاوی خود به کنکاش و کتابخوانی پرداخته بودند.
- یک ایرانی داستان گاوس را در ایران چاپ کرده بود، یک ایرانی این داستان را به فارسی ترجمه کرده بود، یک ایرانی برای خدمت به جامعه اش شغل بی سود و بی سپاس و دشوار آموزگاری را پذیرفته بود، یک ایرانی بدون این که بداند از دسترنج خود هزینه آن کتاب، آن آموزگار و آن دبیرستان را به عهده گرفته بود.
اگر مریم میرزاخانی در افغانستان بدنیا آمده بود، آیا هرگز داستان گاوس را می شنید؟ آیا در امنیت به دبیرستان می رفت؟ ایا کتاب گیرش می آمد؟ بعدها مریم میرزاخانی به دانشگاه شریف راه پیدا کرد. چه کسی دانشگاه شریف را بنیانگذاری کرد؟ چه کسی هزینه دانشگاه شریف را پرداخت می کند؟ چه کسی هزینه برق و آب و کتابخانه و استادو گچ و تخته دانشگاه شریف را پرداخت می کند؟ چه کسی راهروهای دانشگاه شریف را تمیز میکند؟ دستشویی ها را تمیز می کند؟ زباله را جمع آوری میکند و از شهر خارج میکند؟ چه کسی هزینه این هارا تامین میکند؟
مریم میرزاخانی فراورده جامعه ایران ، پول ایران ، دستگاه آموزشی ایران، خیابان های ایران ، کتاب فروشی های ایران، دبیرستان های ایران، آموزگاران ایران دانشگاه های ایران و مردم خوب مهربان متمدن فرهیخته دانش دوست، بی تعصب ، کنجکاو تیزهوش و زیرک ایران است.
آفرین بر مریم میرزاخانی ولی آفرین بر مردم ایران که مریم میرزاخانی ها را در دامن خود می پرورند.
خوشاباد نوشین ایران زمین

جمعه، دی ۲۰، ۱۳۹۲

ساعت های مکانیکی آبی از کجا آمدند؟

ساعت های مکانیکی آبی از کجا آمدند؟
دانِلد هیل در کتاب خود ساعت های آبی عربی می نویسد:
«رضوان (کسی که کتابی در سده های میانه در این باره نوشته و هیل سخن او را می آورد)
چنین ادامه می دهد : مردی به نام هُرمُز دوازده در برای ساعتهای روز ساخت و این دریچه ها در هر یک از دوازده ساعت روز و هر یک از دوازده ساعت شب می چرخیدند و او برای هر ساعت دو گوی درست کرده بود که در سر هر ساعت (یکی برای روز و یکی برای شب) فرو می افتادند و راهَک هایی و سَرَکی برای دو پرنده ساخته بود. پرنده ها از جای خود در نمی آمدند تنها سر ساعت سر خود را از جعبه بیرون می آوردند و این طرح سالهای دراز در سرزمین فارس ساخته می شد و از آنجا به یونان رفت تا اینکه طرح ساخت آن ها به دمشق رسید و به همین طرح در روزهای امپراطوری روم شرقی بیزانتین و پس از آن در روزهای بنی امیه ساخته می شد و هر کسی پس از دیگری از روی طرح هرمز به همین شکل که در بالا گفته شد
He continues "Then according to report a man called Hormuz invented the twelve doors for the hours of the day and these doors rotated in both of them [i.e. by day and by night] and he invented for every hour two balls which fell, and he added the channels and the heads of two birds and he designed it on this pattern [that is the same design as the clock built by Rizwan's father] except that it was in a box from which nothing except the doors was visible. the birds did not change from their positions but only their beaks were protruding from the box. that design continued in the land of Fars for a long time and was transmitted from there to the land of the Greeks and its construction spread out in the land until it was transmitted to Damascus, where it was constructed up to the days of the Byzantines and after that the days of Banu Umayya according to what is entioned in the histories this clock attributed to Hormuz continued to be reproduced by one man after another on this pattern and it was in the shape that we described above.

دانلد هیل در ادامه می نویسد که به احتمال قوی این ایده ها از مصر و بابل به ایران رفته و از ایران به یونان و جا های دیگر

Arabic Water Clocks by Donald R Hill University of Aleppo Institute for the History of Arabic Science Aleppo Syria, 1981 pp. 12-13

یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۲

تا کی شود قرین حقیقت مجاز من

ما یک ایران حقیقی داریم که جایش در دنیا مشخص است، شانزدهمین یا هفدهمین در جمعیت و در پهناوری است، و هفتاد و چندمین در درآمد سرانه،
و یک ایران مجازی داریم که تنها در ذهن برخی از مردم ایران است و هیچ. این ایران مجازی یک ابرقدرت منطقه ای و چه بسا جهانی است، با آمریک و اروپ نرد رقابت می بازد، و با از هند و چین برتر و بالاتر است، 
به قول یکی از دوستان فرهنگ پیچیده ای داریم که شامل « رفتار حقارت آمیزمان در برابر غربیها» است و در همین حال «توام با غرور و خودبرتر بینی نسبت به کشورهای همسایه. به عبارتی یک دو قطبی حقارت/تکبر است که هیچ یک هم با واقعیت نسبتی ندارد.» این رفتار پیچیده و گهگاه درک نشدنی ، از دید این نویسنده ، بیشتر برآمده از نیازها و انتظارهای ما و فاصله عظیم میان آنها و توانایی های ما برای برآوردن آن نیازها و انتظارهاست و این فاصله عظیم این پیامد را دارد که کارهای شگفتی آوری ازمان سر می زند.
در حالیکه کشورمان فقیر هست و یک ماشین حساب الکترونیکی بقالی هم نمی توانیم بسازیم، در دانشگاه شریف مان «روبات» می سازیم.
در حالیکه یک هواپیمای امن مسافربری نمیتوانیم بسازیم و جان مسافران میهن مان در خطر است، موشک می سازیم و چیزهایی که شبیه ماشین لباسشویی می ماند و بسیار کمتر از آن به کارمان می آید، به مدار پایین زمین می فرستیم
در حالیکه زبان فارسی در حال نابود شدن است و نزدیک به هیچ مفهوم پیچیده ای دانشی را نمیتوانیم به آن بیان کنیم و کتاب های ترجمه شده به دلیل نداشتن تک واژه های مناسب حجمشان دو برابر یا سه برابر کتاب اصلی می شود، به جِد به یادگیری زبان انگلیسی و فرانسه و اسپرانتو ! سرگرم هستیم.
و همه این ها از دید این نویسنده، از آن جا می آید، که چون درآمدمان از نفت می آید و برای بدست آوردن آن مجبور به اندیشیدن و نوآوری و فروش کالاهای صنعتی و کاربردی نیستیم، ناگزیر یک سره فراموش کرده ایم که ثروت از کجا می آید، بزرگی و مهتری از کجا می آید ، و فقر و کوچکی از کجا می آید ، ما جای خود را در دنیا به درستی ارزیابی نمی کنیم، همانطور که در بالا گفته شد در حالیکه ۱۶-۱۷ امین کشور از نظر جمعیت و مساحت هستیم(همسایه آلمان در رده بندی) از نظر درآمد سرانه ۷۵ امین هستیم(همسایه رومانی و کاستاریکا در رده بندی) (از ویکیپیدیا خود از صندوق جهانی پول)
در عین حال که خود را برتر از کشورهای همسایه می بینیم، از ترک میهن و دریوزگی در همین کشورهای همسایه برای بدست آوردن درآمد بیشتر روی گردان نیستیم در این حال باید دید که آیا برتربینی ما مجازی است قرین حقیقت یا تنها وهم و خیال

اگر به تاریخ نگاه کنیم در درازا و پهنای تاریخ نیک بنگریم، می بینیم که ایران از همسایگان خود که زمانی بخشی از ایران بودند، یک سر و گردن بالاتر بوده، ولی رفتار ما چون کسی هست، که یک زمانی در کلاس خود سرآمد بوده و بعد به خواب خرگوشی رفته ، و چشم هایش را که باز میکند، می بیند از آن همه سرداری و سروری چیزی نمانده و همه هم کلاسی هایش از او پیشی گرفته اند، هیچ،  دارند او را از کلاس هم بیرون کرده به ته کلاس دیگر می فرستند و بجای این که به ریشه های این وضع بیاندیشد به تمسخر و ناباوری پناه می اورد.

سه‌شنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۲

Haydari-Malayeri : The Persian-Toledan Astronomical Connection and the European Renaissance. (republished here for convenience from the pdf form)

Academia Europaea 19th Annual Conference
in cooperation with:
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
Ministerio de Cultura (Spain)
“The Dialogue of Three Cultures and our European Heritage”
(Toledo Crucible of the Culture and the Dawn of the Renaissance)
2 - 5 September 2007, Toledo, Spain
Chair, Organizing Committee: Prof. Manuel G. Velarde

The Persian-Toledan Astronomical Connection and the European Renaissance
M. Heydari-Malayeri
Paris Observatory

Summary


This paper aims at presenting a brief overview of astronomical exchanges between the Eastern and Western parts of the Islamic world from the 8th to 14th century. These cultural interactions were in fact vaster involving Persian, Indian, Greek, and Chinese traditions. I will particularly focus on some interesting relations between the Persian astronomical heritage and the Andalusian (Spanish) achievements in that period. After a brief introduction dealing mainly with a couple of terminological remarks, I will present a glimpse of the historical context in which Muslim science developed. In Section 3, the origins of Muslim astronomy will be briefly examined. Section 4 will be concerned with Khwârizmi, the Persian astronomer/mathematician who wrote the first major astronomical work in the Muslim world. His influence on later Andalusian astronomy will be looked into in Section 5. Andalusian astronomy flourished in the 11th century, as will be studied in Section 6. Among its major achievements were the Toledan Tables and the Alfonsine Tables, which will be presented in Section 7. The Tables had a major position in European astronomy until the advent of Copernicus in the 16th century. Since Ptolemy’s models were not satisfactory, Muslim astronomers tried to improve them, as we will see in Section 8. This Section also shows how Andalusian astronomers took part in this effort, which was necessary in the path to the Scientific Revolution. Finally, Section 9 presents the Spanish influence on the eve of the Renaissance.

1. Introduction


Before dealing with the main topics of this paper, it seems necessary to comment first on three widely used terms in this field: Arab/Arabic astronomy, Islamic astronomy, and zij.
Arab/Arabic is not meant as an ethnic but rather a linguistic term. In fact a large number of Non-Arab scholars, mainly Persians, Turks, and Spanish people, wrote their works in Arabic. Even so, many astronomical works were also produced in other languages of this civilization, especially Persian and in the later centuries Turkish. For example, the main zijs were originally written in Persian, a notable example being the Ulugh Beg’s (c. A.D. 1394-1449) zij, a landmark in precise observations before the Renaissance. We also note a disparity with respect to Western scholars who wrote in Latin. As far as these scholars are concerned, the Latin adjective is not specified (e.g., the expressions like “the Latin astronomer Copernicus”, “the Latin physicist Newton”, or “the Latin philosopher Leibnitz” are not used).
As for the term Islamic, it should be taken in the sense of the civilization rather than the religion, because much of the astronomy was secular. Moreover, many non-Muslims within the Islamic civilization contributed to this science and must be acknowledged. Once again, we find the above-mentioned disparity, since the term Christian, which refers also to a civilization, is not used either (e.g. Galileo and Newton are not usually referred to as “Christian scientists”).
Zij is the generic name applied to books in Arabic and Persian that tabulate parameters used for astronomical calculations of positions of the Sun, the Moon, and the five planets of antiquity. The word is derived from Middle Persian zig, variant zih, meaning “cord, string” (Modern Persian zeh “cord, string”), from Avestan jiiā- “bow-string”, cognate with Sanskrit jiyā- “bow-string”, Proto-Indo-European base *gwhi- “thread, tendon” (from which derive also Greek bios “bow”, Latin filum “thread”, Russian žica “thread”). The term zig originally referred to the threads in weaving, but because of the similarity between the rows and columns of astronomical tables and the parallel threads, it came to be used for an astronomical table, and subsequently a set of tables.

2. A glimpse of the historical background

Cultural developments in the course of history are not detached from underlying social/political events. In order to better understand the advent of Islamic science, it would be interesting to have a fast glimpse of the historical background.
The first Islamic state, established by the Umayyad dynasty (661-750), lasted for 89 years. There were social turmoil in various parts of the vast conquered territories and in particular Iranian resistance movements opposed the Arab domination, especially since the Umayyads considered non-Arabs as mawali, people of lowly status.
The Umayyads were overthrown by the leader of a revolutionary movement Abu Moslem Khorâsâni (Persian name Behzâdân), who enthroned Abu al-Abbâs as-Saffâh, a member of the prophet’s lineage. This was the beginning of the Abbasid dynasty (750-1258), which lasted over five centuries, although Saffâh himself reigned for only four years.
The only Umayyad survivor, Abd ar-Rahmân I, escaped to Andalusia where he established himself as an independent Emir (756-788). More than a century later one of his successors, Abd ar-Rahmân III (912-961), assumed the title of Caliph, establishing Cordoba as a rival to the Abbasid capital.
The Abbasid era was substantially influenced by the Persian culture and tradition of government. A new position, that of vizier (Arabic from Middle Persian vicīr “decree, decision”, from vicīrītan “to decide, to judge, to distinguish”; vicīrtār “judge, arbitrator, decider”), was created and many Abbasid caliphs were eventually relegated to a more ceremonial role than under the Umayyads. Several prominent viziers, serving Hârun ar-
Rashid (786-809) and his son al-Ma’mun (813-833), were members of the Persian Barmakid family of Buddhist faith. Moreover, al-Ma’mun’s mother was Iranian, and he himself had grown up in Khorâsân, the Eastern province of Iran.

During the second caliph al-Mansur (754-775) the capital was moved from Damascus to Baghdad, not far from Ctesiphon, the ancient capital of Iranian Sassanids. The designers hired by al-Mansur to lay the city’s plan were two Persians: Naubakht, a former Zoroastrian, and Mâshâ’allah, a Jew from Khorâsân. The two men also determined an astrologically auspicious date for the foundation of the city: 30 July 762.
It is also notable that the city name Baghdad is Persian, meaning “god-given” or “God’s gift”, from bagh “god, lord” + dâd “given”. The first component derives from Old Persian baga-, Avestan baγa- “lord, divider” (from bag- “to allot, share”), cognate with Sanskrit bhága- “part, portion”, Proto-Indo-European base *bhag- “to divide”; cf. Slavic/Russian bog “god”, Greek phagein “to eat” (originally “to have a share of food”). The second component dâd, from dâdan “to give”, Old Persian/Avestan dā- “to give, grant”, Proto-Indo-European base *do- “to give”; cf. Sanskrit dadáti “he gives”, Greek didonai “to give”, Latin datum “given”, Russian dat’ “to give”.
The reign of Hârun ar-Rashid and his successors fostered an age of intellectual activities. A cultural center, the House of Wisdom (Bait al-Hikmah), was set up, which was reminiscent of the Persian Sassanid academy of Gundishapur. An intense translation activity was undertaken and all sorts of books were translated from Middle Persian, Sanskrit, Syriac, and Greek into Arabic. In just a few decades the major scientific works of antiquity, including those of Galen, Aristotle, Euclid, Ptolemy, Archemides, and Apollonius, were translated into Arabic. The main translators were Hunayn ibn Ishâq (c. 809-873), a Nestorian Christian with an excellent command of Greek, and Thâbit ibn Qurra (c. 836-901), a Helenized pagan from Harran, a town in northern Mesopotamia (today Turkey), that was the center of a cult of “star worshippers”.
The paper needed for books was abundant, since Muslims had learned the techniques of paper making from the Chinese. In fact the Chinese prisoners of war captured in the battle of Talas (731) were ordered to produce paper in Samarkand and by the year 794 a paper mill was installed in Baghdad.

3. Origins of Muslim astronomy

At the advent of Islam Arabs did not have an elaborated/documented astronomy. The first astronomical documents translated into Arabic were of Indian and Persian origins. These translations set the basis for the first Muslim astronomical works. Greek astronomy, represented by Ptolemy, was introduced later, but it gained a fully dominant position owing to its predictive capacity. Here are the main founding sources:
The Persian work was Zij-e shâh or Zij-e shahryâr, originally composed for the Sassanid emperor Khosrow I (Anushirwân) about the year 550. It was translated into Arabic by Abu al-Hasan al-Tamimi and commented on by Abu Ma’shar (Albumasar) of Balkh. It became the basis for example for the work of the previously mentioned astronomers Naubakht and Masha’allah. Zij-e shâh contained some elements of Indian and Greek traditions. It also had its specific Persian particularities, mainly the basic year for the tables, which was the coronation date of the last Sassanid emperor Yazdegerd III (16 June 632), and the Solar year based on Nowruz, or spring equinox. The Yazdegerd III’s era was in use in Muslim astronomy during several centuries, before being replaced with the Hijra. As an interesting particularity of the Zij-e Shâh, the day started from midnight.
As to the Indian sources, several works have been mentioned in early Muslim astronomy, the main one Siddhānta (Sanskrit meaning “established end, final aim, doctrine, concept”) attributed to Brahmagupta (598-670). This work was brought to Baghdad sometime around 770 by an Indian political delegation, which had an astronomer named Kanka. The book was translated into Arabic by al-Fazâri and Ya’qub ibn Târiq, who were assisted by the Indian astronomer. The Sanskrit term was later corrupted to Sindhind in Arabic.
The Greek source was Ptolemy’s Almagest, dating from about A.D. 150. The Ptolemy’s Mathematike Syntaxis “Mathematical Compilation”, in later antiquity known informally as Megale Syntaxis or Megiste Syntaxis “The Great Compilation”, was translated from Greek into Arabic in the 9th century during the translation campaign launched by al-Ma’mun. It was translated several times, during which the title word Megiste was transformed into al-majisti. The earliest translators were the above-mentioned Hunayn ibn Ishâq and Thâbit ibn Qurra. By this time the work was lost in Europe. 

  The Persian astronomer Ahmad Farghâni (Alfraganus) presented a thorough descriptive summary of Almagest in his textbook Jawâmi’, known as Elements, written between 833 and 857. It was translated into Latin in the 12th century and was widely studied in Europe until the time of Regiomontanus (1436-1476). Farghâni also composed a very important treatise on the astrolabe around 856. Although the astrolabe was a Greek invention, the earliest dated instrument that has been preserved comes from the Islamic period. The only extant ancient treatise on the astrolabe is due to Johannes Philoponos, written in the first part of the 6th century.
The first Muslim astronomer who based his work principally on Ptolemy was al-Battâni (c. 853-929, born in Harran), who made his observations at al-Raqqa in Syria. Ptolemy’s work re-entered Europe from its Arabic versions with the transformed name Almagest in the medieval Latin translations.

4. Khwârizmi’s zij

Zij of Sindhind, written about 820 by Khwârizmi, was the first major astronomical work in the Muslim world. It was mainly based on Indian/Persian astronomy. Interestingly, Khwârizmi’s zij had its greatest long-term influence in Muslim Spain and Western Europe through the incorporation of some of its material in the Toledan Tables.
Abu Ja’far Muhammad ibn Musâ Khwârizmi (c. 780- c. 850) was a key figure in the history of algebra, an astronomer and geographer. The epithet Khwârizmi indicates that he or his forebears came from the Persian region of Khwârizm, the present-day Khiva in Uzbakistan. The historian Tabari (c. 838-923) gives him the additional epithet Majusi (related to magus), meaning Zoroastrian. This would have been possible at that time for a man of Persian origin. However, the preface of his Algebra (if effectively written by himself) shows him a pious Muslim. Anyhow, Tabari’s designation could mean also that his ancestors, and perhaps himself in his youth, had been Zoroastrian.
Zij of Sindhind was in particular based on the Iranian solar year with the starting era that of Yazdegerd III, as previously indicated. The Sun, the Moon, and each of the five planets known in antiquity had a table of mean motion and a table of equations (variations with respect to mean values). In addition, there were tables for computing eclipses, solar declination and right ascension, and various trigonometric tables. The form of a set of tables closely resembled that made standard by Ptolemy. But most of the basic parameters in the Zij (the mean motions, the mean positions at epoch, positions of apogee and the node) were derived from Indian astronomy. The maximum equations were taken from Zij of Shâh. The fundamental meridian was that of Arin, lying 70° east of Baghdad. Arin was a corruption of Ujjayni (present-day Ujjain), a city situated in central India, which was the “Greenwich” of the ancient Indian astronomy.
The original Arabic version is lost. A Latin translation exists carried out by the English scholar Adelard of Bath (c. 1080-1152) in the early 12th century. This translation was made not from the original, but from a revision executed by a Spanish astronomer, al-Majriti (c. 950- c. 1007).
The Zij continued to be used in classrooms and commented on even after al-Battâni, the aforementioned Mesopotamian astronomer produced his great work (Zij al-Sâbi), based principally on the Almagest and his own observations. Battâni is considered as the first Muslim astronomer to carry out new, systematic observations since the time of Ptolemy.
Khwârizmi is also recognized for his book on algebra: al-kitâb al-mukhtasar fi hisâb al-jabr w’al-muqâbala “the Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing”. The term algebra in the European languages derives from al-jabr “completion, restoration” used by Khwârizmi. It should be underlined that at the early days of Algebra mathematical symbols were not used and one had to resort to phrases instead.
He is also remembered for being at the origin of the transfer of Hindu numerals (commonly called Arabic numerals) to Europe. Likewise, the term algorithm derives from his name, from French algorithme, refashioned under mistaken connection with Greek arithmos “number”, from Old French algorisme, from Middle Latin algorismus “the Arabic system of arithmetical notation”, a distorted transliteration of al-Khwârizmi.
Judging from what has remained from Khwârizmi, his importance is mainly due to the fact that he was the first to scholarly introduce the Indian/Persian traditions in astronomy/mathematics into the Muslim world.

5. Khwârizmi’s influence on Andalusian astronomy

Abd ar-Rahman II, the Umayyad Emir of Cordoba (822-852), was an amateur of books on philosophy, medicine, and music. He also loved astrology and his trustworthy astrologer
occupied a high rank in the court. It is possible that his liking for astrology stemmed from two notable astronomical events. The almost total solar eclipse of 17 September 833 drove the striken mob to the Cordoba’s grand mosque to carry out the ritual fright prayer. The other event was an intense meteor shower between 2 April and 18 May 839. It was during Abd ar-Rahman II’s reign that a version of Khwârizmi’s zij was introduced.
The real development of the Andalusian science took place in the second half of the 10th century. The first prominent Andalusian astronomer was Maslama ibn Ahmad al-Majriti (c. 950- c. 1007) of Madrid. He is particularly renowned for his version of Khwârizmi’s zij, in which he changed the chronology from the Persian epoch (as explained before) to the Muslim Hijri calendar. Further, Majriti transferred the standard meridian from Arin (explained earlier) to Cordoba. Majriti’s version of the Zij was translated into Latin by Adelard of Bath and was commented upon by Ibn al-Muthannâ, a work being extant in a Hebrew version. It seems moreover that Majriti’s work improved the calculation methods of Khwârizmi.
Although Andalusian astronomers knew Ptolemy’s work at least from the 10th century, they never fully abandoned the Sindhind tradition. Even about a century after Majriti, the Zij of Jayyân, set up by Ibn Mu’âdh al-Jayyani (d. 1093), was an adaptation of Khwârizmi’s zij to the coordinates of the city of Jaén in south-central Spain.

6. Flourishing of Andalusian astronomy

 

Andalusian astronomy flourished in the 11th century with Abu Ishâq Ibrâhim an-Naqqâsh (d. 1100), surnamed az-Zarqâli (Spanish transcription Azarquiel), from zarqâ’ (“blue”; “the blue-eyed one”). He was the first in the history of astronomy to unambiguously state the proper motion of the solar apogee with respect to stars and distinguish it from the precession of the equinoxes. The solar apogee was the farthest distance of the Sun from the Earth, when the Sun had its smallest apparent size. According to Zarqâli’s observations, the motion of the solar apogee amounted to 12″.04 per year. Resulting from 25 years of solar observations, first at Toledo and then at Cordoba, this measurement is highly remarkable compared to modern observations, which yield a displacement of 11″.6 annually. Today we know that the motion of the solar apogee results from the rotation of the line of apsides, or major axis, of the Earth’s orbit due to gravitational perturbation by other planets.
Zarqâli’s great manual skill allowed him to construct precision instruments for astronomical use. Perhaps inspired by the Toledan astronomer Ali ibn Khalaf, he constructed a “universal astrolabe” that could be used at any latitude. This innovation by Andalusian astronomers removed the inconvenience of having to change the plate (safiha) for each latitude. He also built the water clocks of Toledo, which were capable of determining the hours of the day and night and indicating the days of the lunar month. The clocks were in use until 1133, when Hamis ibn Zabara (during Alfonso VII) tried to discover how they worked; they were dismounted but could not be reassembled.
Zarqâli’s results had far-reaching consequences. Up till now Andalusian astronomy was subject to the pre-eminence of Eastern astronomy. Zaqâli starts a new period in which the Andalusian astronomers confirm the excellence of their research. The achievements of the 11th century Andalusian astronomers were transmitted and praised in the Middle East, announcing the beginning of a historical shift in the geographical focus.
It would be interesting to recall other notable features of Zarqâli’s epoch in a broader scope. Zarqâli was contemporary with the Persian mathematician, astronomer, and poet Omar Khayyâm (1048-1131). He was the first in the history of mathematics to undertake a systematic study and classifiaction of equations of degree ≤ 3 and to elaborate a geometrical solution for them. He is also known for his outstanding reform of the Iranian solar calendar, and his poems (rubaiyat). Interestingly, when Zarqâli was 25 years old one of the rarest astronomical events happened: the explosion of the famous supernova. On July 4, 1054, Chinese astronomers noted a "guest star" in the constellation Taurus. This star became about four times brighter than Venus in its brightest light, or about mag –6; it was visible in daylight for 23 days and in the night sky for 653 days. It is unlikely that Muslim astronomers did not see this phenomenon, but the fact that they did not care about this extraordinary event suggests that they were exclusively concerned with planetary motions.

Zarqâli is above all renowned for his contribution to the Toledan Tables which were probably compiled after 1068. This work, which represents the first original development of Andalusian astronomy, was extremely influential in Europe for three centuries until the advent of the Alfonsine Tables. It was adapted to local meridians almost all-over Europe (e.g. Pisa, London, Toulouse, Paris, Marseille) until the 13th century. The fact that a large number of copies were made of the Toledan Tables in the 14th and even 15th century implies that they were in use even after the Alfonsine Tables were introduced.
The main sources for the bulk of the table collections were those of Khwârizmi (mainly planetary latitudes), Battâni (planetary equations), and Ptolemy. In fact the oldest version of the Toledan Tables was mainly modeled on Khwârizmi’s Sindhind, but had admixture from Battâni. In addition, the oldest versions of the Toledan Tables preserve some tables of Khwârizmi that are rare or absent elsewhere.
The Toledan Tables also incorporated the thory of trepidation attributed to Thâbit ibn Qurra (c. 830-901). Trepidation was a spurious oscillation of the equinoxes thought to have a period of about 7000 years. In order to explain trepidation, Thâbit was said to have added a new sphere to the eight Ptolemaic spheres beyond the sphere of fixed stars. However, Al-Battâni rejected trepidation. In fact trepidation dominated the medieval astronomy. The original Arabic version of the Toledan Tables has been lost, but two Latin versions have survived, one by Gerard of Cremona (12th century) and one by an unknown author.
The Alfonsine Tables were drawn up in Toledo to correct the anomalies in the Toledan Tables, which they rapidly superceded sometime after 1320. Alfonso X, el sabio, king of Castile and Léon from 1252 to 1284, encouraged his astronomers and translators to prepare a major corpus of astronomical text in Castilian. The starting point of the Alfonsine Tables is January 1, 1252, the year of king’s coronation (1 June). The original Spanish version of the tables is lost, but a set of canons (introductory instructions) for planetary tables are extant. They are written by Isaac ben Sid and Judah ben Moses ha-Cohen, two of the most active collaborators of Alfonso X. The Alfonsine Tables were the most widely used astronomical tables in the Middle Ages and had an enormous impact on the development of European astronomy from the 13th to 16th century. They were replaced by Erasmus Reinhold’s Prutenic Tables, based on Copernican models, that were first published in 1551.
The Latin version of the Alfonsine Tables first appeared in Paris around 1320, where a revision was undertaken by John of Lignères and John of Murs, accompanied by a number of canons for their use written by John of Saxony. There is a controversy as to the exact relationship of these tables with the work commissioned by the Spanish king. Surprisingly, the earliest evidence of their use in Spain dates back to about 1460 in Salamanca when a Polish astronomer, Nicholaus Polonius, arrived and brought them with him. It is quite possible that the astronomers of the early 14th century working in Paris did a fine job in adapting previous astronomical material. However, if they created something quite new, why did they keep calling it Alfonsine Tables? The fact that the authors of the Parisian tables did not choose a new title for their work suggests that they did not consider it to be fundamentally different from the original Alfonsine Tables. In 1483 the Parisian Alfonsine Tables were printed in Venice for the first time, followed shortly afterwards by other editions, all of them by printers in that city.

8. Andalusian criticism of Ptolemy


Ptolemy’s Almagest, with its 13 chapters, dominated medieval astronomy. Notwithstanding, Ptolemy’s model was an inadequate representation of planetary motions. As an extreme example, according to Ptolemy’s model for the Moon, our satellite should appear to be almost twice as large when it is full than it is at quadrature, which is an absurdity since it is not seen as such.
The Muslim scholars did not follow Ptolemy blindly but disagreed on a number of points. For instance, the Egyptian Ibn al-Haytham (965-1040), the greatest authority on optics in the Middle Ages, wrote a treatise, Al-shukuk ‘alâ Batlamyus (Doubts about Ptolemy), criticizing the Ptolemaic system for its complexity and incompatibility with the Aristotelian physics. Similarly, the Persian polymath Abu Rayhân Biruni (973-1048), author of Qânun al-Mas’udi, considered as the most important Muslim astronomical text, rejected Ptolemy’s opinion about the immobility of the solar apogee on the basis of many astronomical observations. Mostly, the criticisms of Ptolemy were mainly philosophically motivated. Aristotle was a great authority who dominated every field of knowledge, including physics, whereas Ptolemy did not have such a standing. The objections had three main reasons:
1) In the Aristotelian cosmology the Earth was situated at the center of the Universe. In contrast, for Ptolemy the Earth did not occupy the central place. The main sphere (orb), called deferent, was centered on a point halfway between the Earth and another point invented by Ptolemy himself, termed equant. This point was meant to bring Ptolemy’s planetary theory closer to observations. The epicycle rotated on the deferent with uniform motion, not with respect to the Earth, nor around the center of the deferent, but with respect to the off-center point equant. However, this does not work since one might think in terms of a sphere moving at a uniform speed around an axis that does not pass through its center.
2) Aristotle believed that circular motion with uniform speed was the natural property of celestial objects. The equant point introduced by Ptolemy caused the epicycle center to move with variable speed on the deferent circle.
9
3) The Ptolemaic epicycles and deferents were abstract, geometrical concepts, while in the Aristotelian cosmology the spheres were physical entities to which celestial bodies were attached.
In Andalusia, after Zarqâli the Ptolemaic model was much debated and its criticism gained momentum, mainly by philosophers. Ibn Rushd (Averroes, 1126-1198) and Ibn Bâjja
observed spots on the solar disk which they ascribed to the transits of Mercury and Venus. The idea of spots on the Sun was not admissible since Aristotle’s doctrine maintained that the heavens were incorruptible. Anyhow, putting forward the transit argument meant a criticism of Ptolemy, since he had argued that the lines of sight joining these planets to Earth never cross the Sun. These transits were a matter of debate among Andalusian thinkers. Further, Averroes rejected Ptolemy’s eccentric deferents and argued for a strictly concentric model of the Universe.
The 12th century Andalusian astronomers were divided between those who followed Zarqâli’s tradition, like Abu as-Salt, Ibn al-Kammâd (c. 1100), Ibn al-Haïm (c. 1205), and Jâber ibn Aflah (1100-1150) and tried to improve the “orthodox” astronomy, and those who were critical of Ptolemy. Ibn Rushd, Maïmonid, Ibn Bâjja, and Ibn Tufayl dreamed of an astronomy that would be in agreement with the Aristotelian physics, based on three kinds of motions: centrifugal, centripetal, and circular about a center that should be identified with Earth.
Al-Bitruji (Alpetragius, d. c. 1190) is the only Aristotelian philosopher to formulate an embryo of a strictly geocentric system. However, there was nothing really new in this since Democritus had allegedly stated similar ideas. Anyhow, Bitruji’s system was quite qualitative and he was unable to calculate the planetary tables with his model. For example, in Bitruji’s system Saturn could on occasion deviate from the ecliptic by as much as 26 degrees (instead of the required 3 degrees).
The most significant improvement of Ptolemy’s model to comply with absolute circularity was obtained in the 13th century by the Persian astronomer, mathematician, founder of the Marâgha observatory, and political figure Nasireddin Tusi (1201-1274). He devised a theorem on the combination of regular circular motions (now called the Tusi couple) that generated linear motion. A circle of radius R rotates inside a circle of radius 2R. The smaller circle rotates at twice the speed of the larger one and in opposite direction. The initial tangent point will travel in linear motion back and forth along the diameter of the larger circle. Today we know that the linear motion is a particular case of the family of hypocycloid curves. A change in relative sizes and speeds of the circles will produce multi-cusped curves.
This innovation allowed Tusi to account for non-uniform motions of the planets. It explained how the epicycle could move uniformly around the equant, and still oscillate back and forth toward the center of the deferent. In fact the Tusi couple was the only new mathematical model for planetary motions from the time of Ptolemy. Tusi used the theorem successfully in his Tadhkira to reconstruct models for the Moon and the upper planets. However, as he himself points out, he could not generalize the solution to Mercury. Tusi’s work was elaborated by other astronomers at the Maragha observatory, Mu’ayyad ad-Din al-‘Urdi (d. 1266) and Qutbeddin Shirâzi (d. 1311). Finally, following Tusi’s work, a completely concentric rearrangement of the planetary mechanisms was achieved by the Syrian
astronomer Ibn ash-Shâtir (1304-1376), who succeeded in eliminating not only the equant but also certain other objectionable circles from Ptolemy’s models and thus placing the Earth at the center of the Universe.

9. The eve of Scientific Revolution

On the eve of the Renaissance Spain was the major interface between Muslim science and the rising European scientific activities. Many of the treatises written by Muslim scholars reached Europe via Spain, where they were translated into Latin. The astrolabe was re-introduced in the West through Spain in the 11th century. In about 1390 the English poet Geoffrey Chaucer (c. 1340-1400), inspired by such translations, wrote an essay of the astrolabe. It is possible that scientific activity centered at Oxford at the time contributed to the surge of interest in the device. On the astrolabes of that period one finds typical sets of Arabic star names written in Gothic Latin letters, for example Vega, Altair, Rigel, Alpheratz, and so on. Thus, as a result of the astrolabe tradition of Andalusian astronomy, most navigational stars today have Arabic names.
The Muslim attempts to criticize Ptolemy could not spare the Ptolemaic model. Nonetheless, they were necessary steps in the path leading to the Scientific Revolution. They certainly helped Nicolaus Copernicus (1473-1543) to come up with his revolutionary heliocentric model, more especially since he included the concepts of epicycle and deferent to explain the planetary motions. He was courageous and smart enough to replace the Earth with the Sun and thus open a new era in the history of human thought. Nonetheless, he preserved the geometrical/mathematical tools used by Ptolemy, since he still viewed celestial motions as circular rather than elliptical and so still required the equant to describe elliptical motions. The three Keplerian laws of planetary motions involving elliptical orbits (around 1610) and Newton’s universal theory of gravitation (Principia 1687) were not yet discovered. Copernicus knew of the results by Muslim scholars, and cites Battâni as well as the Andalusians Zarqâli and Ibn Rushd. He made use of the Tusi couple in his models in De revolutionibus orbium coelestium (On the Revolutions of the Celestial Spheres). There is growing consensus that Copernicus, living some three centuries after Tusi, became aware of Tusi’s result in some way, probably through Byzantine intermediaries, although an exact chain of transmission has not yet been identified. In brief, Copernicus put an end to a long period in the Middle Ages in which Muslim astronomers prevailed. Once the human thought was freed from the shackles of geocentric model, unprecedented discoveries and revolutions occurred owing to great scientific figures like Kepler, Galileo, Newton, and others. Copernicus closed a parenthesis between the Golden Greek/Roman epoch and the Renaissance. Europe started to excel in other fields than art and architecture.
The Alfonsine Tables created by Toledan astronomers in the 13th century were the last major astronomical work by Spanish astronomers before the Renaissance. After the fall of the Almohad dynasty (1121–1269), the Muslim Spain was reduced to the Nasrid kingdom of Grenada (1232-1492). In spite of Alfonso X’s policy to attract Muslim scholars, they preferred to settle in Grenada or emigrate to North Africa or the Middle East. The Christian Spain gradually established itself as a European power. The discovery of America under Spanish patronage was also a serious strike on Ptolemy’s worldview, since his Geographia ignored the new continent. The discovery proved Ptolemy wrong as far as the form and contents of the terrestrial surface were concerned, and this likewise had repercussions for his celestial ideas. Further, the discovery boosted navigation and the need for exact time determinations at different longitudes. More generally, it opened a new world with a wealth of plants, animals, commodities, and peoples previously unknown to Europeans.
Another parallel which can be drawn between Persia and Andalusia is of linguistic nature. In the wind of the Renaissance “national” languages started to step out of the occultation by the lingua franca. In particular, the creation of a standardized Spanish language based on the Castilian dialect began in the 13th century with King Alfonso X, who encouraged scholars to write original works in Castilian and translate histories, chronicles, scientific, legal, administrative, and literary works from other languages (principally Latin, Greek, and Arabic). This was a tremendous job since Castilian had never been used previously for writing on technical matters in particular astronomy. The Alfonsine scholars had to exert much effort to build a new specialized language and create the necessary terminology. As for Persian, although it had resisted Arabic and had created immense literary masterpieces like Shâh-nâmeh by Ferdowsi (935-1020) as well as scientific and philosophical works by scholars like Ibn Sinâ (Avicenna, c. 980-1037) and Biruni, the 13th century witnessed a kind of surge in producing science and philosophy in Persian. This was mainly encouraged by the above-mentioned astronomer/mathematician/politician Tusi, who himself wrote several works in Persian: Zij-e Ilkhâni (based on observations at the Marâgha Observatory), an astronomical treatise entitled Moiniyyé, and a work on ethics, Akhlâq-e Nâseri. He even found time to translate into Persian the Book of Fixed Stars, by the Persian astronomer Abd ar-Rahmân Sufi (903-986), originally written in Arabic.

References

Bagheri, M. 1998, The Persian Version of Zij-i Jâmi’ by Kušyâr Gilâni, in « La Science dans le Monde Iranien à
l’Epoque Islamique », Institut Français de Recherche en Iran, Téhéran
Breggren, L. 1997, Islamic Astronomers and the Equant, JHA, xxviii, 270
Calvo, E. 2005, Science in al-Andalus in the Lifetime of Khayyâm, Farhang (Institute for Humanities and
Cultural Studies, Tehran), Vol. 18, No 53-54, p. 329
Chabás, J.; Goldstein, B.R. 2000, Astronomy in the Iberian Peninsula: Abraham Zacut and the Transition from
Manuscript to Print, American Philosophical Society
Chabás, J.; Goldstein, B.R. 2003, The Alfonsine Tables of Toledo, Kluwer, Dordrecht
Copernic, N. Des révolutions des orbes célestes, traduction by Alexandre Koyré, 1998, Diderot Editeur
Dictionary of Scientific Biographies [DSB]. 1978, New York
Gingerich, O. 1986, Islamic Astronomy, Scientific American, 256, 74
Gingerich, O. 2002, An Annotated Census of Copernicus’ De Revolutionibus (Nuremberg, 1543 and Basel,
1566), Brille
Hartner, W. 1977, The Role of Observations in Ancient and Medieval Astronomy, JHA, viii, p. 1
Heydari-Malayeri, M., The Iranian Calendar, http://aramis.obspm.fr/~heydari/divers/calendar.html
Hugonnard-Roche, H. 1997, Influence de l’astronomie arabe en Occident médiéval, in Rashed 1997, p. 309
Kennedy, E.S. 1994, Tusi’s Cosmology, JHA, xxv, p. 321
King, D.A. 1987, Ninth-Century Islamic Astronomy, JHA, xviii, p. 284
Kremer, R.L. 2007, “Abbreviating” the Alfonsine Tables in Cracow, JHA, xxxviii, p. 283
Kokowski, M. 2004, Copernicus's Originality: Towards Integration of Contemporary Copernican Studies,
Polish Academy of Sciences, Warsaw
Morelon, R. (Edited and translated by). 1987, Thâbit ibn Qurra: OEuvres d’Astronomie, Les Belles Lettres, Paris

Neugebauer, O. 1957, The Exact Sciences in Antiquity, Dover Publications, Inc., New York
Pedersen, F. 2002, The Toledan Tables (A review of the manuscripts and textual versions with an edition), Royal
Danish Academy of Sciences and Letters
Ragep, F.J. 1992, Thâbit’s Astronomical Works, JHA, xxiii, p. 61
Ragep, F.J. 1993, Nasir al-Din al-Tusi’s Memoir on Astronomy, Springer Verlag New York (in two volumes)
Rashed, R. (sous la direction de). 1997, Histoire des sciences arabes, 1. Astronomie, théorie et appliquée.
Editions du Seuil, Paris
Rashed, R.; Vahabzadeh, B. 1999, Al-Khayyâm mathématicien, Librairie Scientifique et Technique Albert
Blanchard, Paris
Rosenfeld, B. 1974, Biruni, JHA, v, p. 134
Saliba, G. 1987, Theory and Observation in Islamic Astronomy: The Work of Ibn al-Shâter of Damascus, JHA,
xiii, p.35
Saliba, G. 1985, Solar Observations at the Maraghah Observatory before 1275: A New Set of Parameters, JHA,
xvi, p.113
Saliba, G. 1994, A Sixteenth-Century Arabic Critique of Ptolemaic Astronomy: The Work of Shams al-Din al-
Khafri, JHA, xxxv, p. 15
Saliba, G. 1997, Les théories planétaires en astronomie arabe après le XIe siècle, in Rashed 1997, p. 71
Sigismondi,, C.; Fraschetti, F. 2001, Measurement of the Solar Diameter in Kepler’s Time, The Observatory
121, 380
Stephenson, F.R.; Said, D.D. 1991, Precision of Medieval Islamic Eclipse Measurements, JHA, xxii, p. 197
Thurston, H. 1994, Early Astronomy, Springer Verlag
Veselovsky, I.N. 1973, Copernicus and Nasir al-Din al-Tusi, JHA, iv, p. 128
Vernet, J.; Samsó, J. 1997, Les développements de la science arabe en Andalousie, in Rashed 1997, p. 271خطایی در این ابزارک وجود داشت

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.