شنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۶

ایزدستان

روزی روزگاری ، ایران بزرگ ، یک کشور یک پارچه با یک پول، یک ارتش و یک فرماندهیِ،  اما یک کشور چند مذهبی، چند زبانی و چند قومی بود.
ایران را چند پاره کردند، بعد از انکه سلطه امپراطوری اعراب و عثمانی به سر امد از دل اینها کشورهای عراق و سوریه درآمد. هر کدام از این کشورها هم هنوز چند مذهبی و چند قومی و چند زبانی هستند.
اکنون که می خواهند عراق را تجزیه کنند، قرار است از دل عراق کردستان را به صورت یک کشور ساختگی جدید دربیاورند.
ولی مشکل حل نشده، و نخواهد شد. کردستان جدید هم یک کشور چند مذهبی، چند قومی و چند زبانی خواهد بود.

آنهایی که امروز می گویند، عراق و ایران باید به حق تعیین سرنوشت کردها احترام بگذارند آیا فردا که تُرکمن ها و ایزدی ها بخواهند کشور خودشان را داشته باشند آیا کردها حاظر هستند که به حق تعیین سرنوشت ترکمن ها و ایزدی ها احترام بگذارند ؟

آنها که میگویند که عراق باید اجازه بدهد کردستان تشکیل شود، آیا فردا به کردستان خواهند گفت ، که کردستان باید بگذارد ترکمن آباد، و ایزدِستان هم تشکیل شود ؟

آیا کردستان خواهد گذاشت که تجزیه شود؟ یا پیشمرگ های کرد، سر ترکمن ها و ایزدی ها را از بدن جدا خواهند کرد ؟

کی می خواهند بفهمند که کشورسازی مشکل چند قومی و چند زبانی و چند مذهبی بودن را حل نمیکند؟ کی می خواهند بفهمند که راه حل این مشکلات تنها همراهی، همفکری ، همکاری ، مهربانی و همزیستی در کنار هم و زیر چتر یک حکومت یکپارچه با ، یک فرماندهی، یک نیروی نظامی، یک پول ، یک کشور و یک دولت است ؟

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.