شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۰

Isa 41:2-4

Thus says Yahweh to his anointed, Cyrus whom he has taken by his right hand to subdue nations before him and strip the loins of kings, to force gateways before him that their gates be closed no more:
پس یهوه به کوروش ، برگزیده اش که او را با دست راست خود برانگیخته بود تا بر ملت ها برتری یابد ، و کمر شاهان را بشکند و دروازه ها را در پیش او بگشاید تا هیچ دری بروی او بسته نباشد گفت
I will go before you the leveling their heights. I will shatter the bronze gateways, smash iron bars. I will give you the hidden treasures, the secret hoards, that you may know that I am Yahweh.
من پیشاپیش تو میروم و بلندی های آن ها را هموار میکنم ، من دروازه های برنجی آن ها را در هم میشکنم ، من میله های آهنین را خرد می کنم. من به تو گنجینه های پنهان را نشان می دهم تا بدانی و باور کنی که من یهوه هستم

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.