پنجشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۱

یک نکته دیگر درباره پیشرفت و توسعه

درباره پیشرفت و توسعه : (برای کسانی که دیر آمده اند و زود می خواهند بروند)
پیشرفت قدم به قدم ممکن می شود ، شکافتن رود نیل نیست که به عصای موسا نیاز باشد
یک نفر یک فکری می کند و این ایده به یک ایده دیگر می انجامد ، و آن به جای دیگر می رود و نیاز یک نفر ، ثروت یک نفر دیگر می شود، و راه حل یک نفر مشکل دیگری
در جای دیگر نوشته بود ، که نیاز جنگی آلمان ، به اختراع آلیاژ آلومینیوم سخت تر شد ، و اختراع مدل تی ماشین فورد ، منجر به آلیاژ وانادیوم پولاد ، و آن منجر به دیگری و دیگری و دیگری. آنهایی که بیست سال پیش تلویزیون ایران را نگاه می کردند برنامه «ارتباطات» را شاید دیده باشند که این جور حرکت زنجیروار ایده ها و فکر ها و نیازها و مشکل ها و راه حل ها را باز و مو شکافی می کرد.
http://www.youtube.com/watch?v=iDtYSpk5_tY

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.