جمعه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۵

درها را به روی هم باز کنید

کینه و تنگ نظری و تاریکی هوا را مسموم کرده. از زیبایی نباید ترسید حتا اگر از ان بهره ای نداریم. از تیزهوشی و کامیابی نباید دلگیر شد حتا اگر به آن دست نیافته ایم. 

رشک بردن، آسمان را تاریک کرده، به تکاپو افتاده ایم که آماج رشکمان را در دل خاک پنهان کنیم، در حالیکه چشمان قهوه ای درخشانش یک لحظه بسته نشده اند. هر صدای خوشی را خاموش می خواهند شهرهارا زشت، روی ها را سوخته و آش و لاش، فقر را در همه جا در پرواز می خواهند. از همه رنگ ها، سیاه را می پرستند، 

در ها را باز کنید، یک آهنگی بزنید با نی و عود، همه جا آینه بگذارید، رنگ بپوشید، سرود بشنوید، آبِ به رنگ آغشته بنوشید.

سیاه رو ها را از شهر بیرون کنید، کلید شهر را به خنیاگران بدهید.

خدا ما را در درد نمی خواهد، خدا می خواهد، ما از دنیایش بهشتی زمینی بسازیم تا ما را سزوار بهشت الهی خود کند.

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. هر چه زیبایی بیافرینیم به خدا نزدیک تر شده ایم.


هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.