یکشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۰

Goethe on Iran - گوته درباره ایران


زمانی که ما به مردمی صلح طلب و متمدن ، پارس ها ، می نگریم ، باید (چون شعرهای آن ها بوده که انگیزه این کتاب را فراهم کرده) به کهن ترین زمان ها برگردیم تا بتوانیم وضع آن ها را در زمان های اخیر درک کنیم همیشه به نظر یک تاریخدان این شگفت انگیز می نماید که هرچند بارکه یک کشور مورد حمله ، اشغال و حتی نابودی از طرف دشمنانش قرار بگیرد همواره یک هسته مرکزی ملی در درون شخصیتش حفظ شده است که در مدت زمان کوتاهی پس از نابودی و اشغالش دوباره خودش را نشان می دهد و ما میتوانیم دوباره یک پدیده آشنای درازمدت و باستانی را ببینیم. گوته
When we now turn our attention to a peaceful, civilized people, the Persians, we must - since it was actually their poetry that inspired this work - go back to the earliest period to be able to understand more recent times. It will always seem strange to the historian that no matter how many times a country has been conquered and subjugated and even destroyed by enemies, there is always a certain national core preserved in its character and before you know it, there re-emerges a long familiar native phenomenon. -- Goethe, Noten and Abhandlungen zu besserem Verstandnis

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.