یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱

Cambyses in Egypt, کمبوجیه (کامبیز) در مصر"The king of Upper and Lower Egypt, Cambyses, beloved of [the goddess] Wajet,                    شاه مصر بالا و مصر پایین ،     «کمبوجیه»      دوست داشته شدۀ الهه واژت ،
sovereign of [the town of] Imet, great, Eye of the Sun, sovereign of the Sky,                                                   خدایگان شهر ایمت ، بزرگ ، چشم خورشید ، خدایگان آسمان 
mistress of gods to whom is given life as to the Sun.                                                                                             کنیز خدایان ، که به او زندگی داده شده ، همانگونه که به خورشیدستایش از کامبیز ، پسر ، کوروش ، پادشاه هخامنشی از نقش رسمی مهر فرعون های مصر

Pierre Briant, "From Cyrus to Alexander", pp 57, Histoire l'Empire Perse, Translated by Peter T Daniels, Library Artheme Fayard (Paris) copyright 1996,
Translation copyright 2002, Eisenbrauns


All rights reserved,


ISBN 1-575060310

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.