پنجشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۲

چه کسی پاسخ خواهد داد؟در دنیا هیچ تغییر مثبت و فراگیری بی اینکه افراد جامعه برای آن دگرگونی دست به دست هم داده باشند ، و با برنامه ریزی و همکاری آن دگرگونی را به میان آورده باشند ، رخ نداده است

اگر مردم آمریکا به پا نخواسته بودند ، هنوز یک کشور کوچک و ناتوان و زیر قدرت بریتانیا بودند ، اگر سیاهان مبارزه نکرده بودند و به پا نخواسته بودند و سهم خود را از ثروت های جامعه نخواسته بودند ، هنوز سیاهان باید به دستشویی جدای از سپید ها می رفتند ، اگر زنان در آمریکا درخواست حق برابر نکرده بودند هنوز دچار نابرابری های شدید بودند
ولی نکته اساسی هیچکدام این ها نیست

نکته اساسی این هست که اگر نسل کنونی آمریکا در وضع بهتری زندگی میکند، نه به خاطر لطف خداوندی بلکه به خاطر تلاش
نسل پیشین هست ، اگر سیاهان کنونی آمریکا از حقوق بهتر واز فرصت های بهتری برخوردار هستند به دلیل تلاش ها و فداکاری های نسل گذشته هست. 

نبود امکانات و نبود پیشرفت هم به دلیل، سستی و کاهلی و از خود گذشتگی نکردن ، افراد جامعه هست و بس
اگر این دختر در این شرایط زندگی میکند ، تنها به یک دلیل هست و آن این که ، نویسنده این بلاگ برای او تلاشی نکرد ، نویسنده این بلاگ با هم میهنان خود گفتگو نکرد و برای این دختر دل نسوزاند ، نویسنده این بلاگ رخت خود را از آن ورطه بیرون کشید و خود را به ساحل امان و خوبی رسانید ، نویسنده این بلاگ در آسایش و در راحتی زندگی می کند و آن دختر از آب لوله کشی محروم ، از مدرسه دور و از فرصت های آینده دستش کوتاه هست

اگر نسل کنونی ایران می سوزد و می سازد ، این نسل پیشین ایران هست که باید در خود بنگرد که چگونه از وظیفه ایرانی و انسانی خود شانه خالی کرده و عافیت و آسودگی را به تلاش و اندیشه و کار همگانی و گروهی و تشکیل شبکه و ارتباط با دوستان و گفتگو برای حل این مشکلات برتری داده است.

ما همه پاسخگو هستیم ، من عافیت نشین از همه کوله بار گناه و مسولیت ام سنگین تر است. 
درد یکی از ما ،  پرسشی است از همه ما که چرا به تسکین آن درد همت نگماشتیم
ما باید دست به دست هم بدهیم ، باید با هم همکاری کنیم ، باید از هم بپرسیم ، چه باید کرد ؟ و باید به این پرسش پاسخ بدهیم

چه کسی خواهد گفت چرا ؟ چرا ایران باید جایی باشد که بهترین هایش آرزویی جز گریز از کشور خود را ندارند؟
و چه کسی به این پرسش پاسخ خواهد داد؟

اگر این دختر از ما بپرسد که چرا شما از همه چیزهایی که من به خوابم هم نمی بینم برخوردارید و من نیستم ،چه پاسخی داریم ؟

من که هیچ پاسخی ندارم.

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.