یکشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۲

نامه ی رستم فرخزاد به برادر (از شاهنامه)ً

ز روز بــلا دسـت بـــــــر ســر گـــرفـت بـیـــاورد صلاب واخـــتر گــــرفــــت
??? ??? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ??????? ??? ??? ??????? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ????.

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.