جمعه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۱

هش نام ایران را نبرید !

پولاد دمشق ، ساعت عرب ، ریاضیات اسلامی ، دانش یونان ، پیروزی رم ، قنات های بابل

در درازای تاریخ و تاریخ نویسی هیچ بهانه ای برای نام نبردن از ایران فراموش نشده ، از هر راه و بیراهه ای بهره جسته شده ، از هر ابزاری سود گرفته شده ، از هر منبعی جمله نقل شده ، از هر روزنه ای وارد شدند تا به هر شیوه ای و به هر بهانه ای از  «ایران و پارس و پارسی» نام برده نشود مبادا که ایرانیان آینده بدانند که آن ها هم در تاریخ حضور داشته اند

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.