چهارشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۳

مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز در ریاضیات شد.
مریم میرزاخانی در ایران بدنیا آمد، نخستین بار درباره ریاضیات از برادرش شنید، برادرش داستان گاوس کوچک را که در دبستان قاعده جمع تصاعد حسابی را پیدا کرده بود، خوانده بود، بعد ها آموزگارش او را تشویق کرده بود بعدها او و دوستش با شوق کنجکاوی خود به کنکاش و کتابخوانی پرداخته بودند.
- یک ایرانی داستان گاوس را در ایران چاپ کرده بود، یک ایرانی این داستان را به فارسی ترجمه کرده بود، یک ایرانی برای خدمت به جامعه اش شغل بی سود و بی سپاس و دشوار آموزگاری را پذیرفته بود، یک ایرانی بدون این که بداند از دسترنج خود هزینه آن کتاب، آن آموزگار و آن دبیرستان را به عهده گرفته بود.
اگر مریم میرزاخانی در افغانستان بدنیا آمده بود، آیا هرگز داستان گاوس را می شنید؟ آیا در امنیت به دبیرستان می رفت؟ ایا کتاب گیرش می آمد؟ بعدها مریم میرزاخانی به دانشگاه شریف راه پیدا کرد. چه کسی دانشگاه شریف را بنیانگذاری کرد؟ چه کسی هزینه دانشگاه شریف را پرداخت می کند؟ چه کسی هزینه برق و آب و کتابخانه و استادو گچ و تخته دانشگاه شریف را پرداخت می کند؟ چه کسی راهروهای دانشگاه شریف را تمیز میکند؟ دستشویی ها را تمیز می کند؟ زباله را جمع آوری میکند و از شهر خارج میکند؟ چه کسی هزینه این هارا تامین میکند؟
مریم میرزاخانی فراورده جامعه ایران ، پول ایران ، دستگاه آموزشی ایران، خیابان های ایران ، کتاب فروشی های ایران، دبیرستان های ایران، آموزگاران ایران دانشگاه های ایران و مردم خوب مهربان متمدن فرهیخته دانش دوست، بی تعصب ، کنجکاو تیزهوش و زیرک ایران است.
آفرین بر مریم میرزاخانی ولی آفرین بر مردم ایران که مریم میرزاخانی ها را در دامن خود می پرورند.
خوشاباد نوشین ایران زمین

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.