شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۳

سپندار مذ گان بر شما خجسته باد


و اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زنهای درست کار و عفیف و شوهر دوست و خیرخواه موکل است و در زمان گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده است و در این عید مردان به زنان بخشش می نمودند و هنوز این رسم در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی مردگیران می گویند .
"ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه، برگ 335"
از http://goo.gl/WD0jId

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.